Metro, Hızlı Tren, Marmaray

28 Ocak 2010 Perşembe

Rayturk.net'teyiz

www.rayturk.net

25 Aralık 2009 Cuma

Haydarpaşa Marmaray'da hizmet vermeye devam edecek
http://www.ibb.gov.tr/tr-TR/Haberler/Pages/BasinBultenleri.aspx?bbulteniID=5773

1/5000 ölçekli Haydarpaşa Gar, Liman ve Sahası ile Kadıköy Meydanı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile ilgili açıklama
Açıklama :

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile TCDD arasında 2007 yılında yapılan İmar Planı Yapımına İlişkin Protokol ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce hazırlıklarına başlanan “1/5000 Ölçekli Haydarpaşa Gar, Liman ve Geri Sahası ile Kadıköy Meydanı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı”, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 18.12.2009 tarihinde kabul edildi.

129 hektardan oluşan planlama alanının, 100 hektarlık bölümü TCDD’ye aittir. Planlama alanı; Haydarpaşa Gar Liman ve Geri Sahası, Harem Bölgesi, Kadıköy Merkez Bölgesi ve İSKİ Kadıköy Ön Arıtma Tesisi’nden oluşmakta olup, Üsküdar-Kadıköy ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Çalışma alanı, Haydarpaşa Garı Geri Sahası’nda kalan kısmı Kentsel ve Tarihi SİT Alanı, Kadıköy Yeni Vapur İskelesi ile Et-Balık Kurumu arasında kalan kısmı ise Kentsel SİT Alanı olarak ilgili Kurul tarafından tescil edilmiştir.

Dolayısıyla planlama alanı, bulunduğu konum itibariyle görsel ve tarihi kimlik açısından bir bütünlük arz eden, Tarihi Yarımada, Galata, Beyoğlu, Beşiktaş, Kadıköy ve Üsküdar Bölgeleriyle beraber değerlendirilmiştir. Bahsi geçen alanla ilgili yapılacak plan çalışmalarının geniş katılımlı ve bilimsel gerçeklere dayanması amacıyla çeşitli üniversitelerin ilgili bölümlerinden akademisyenlerin ve ilgili kamu kurumlarından temsilcilerin bulunduğu bir Danışma Kurulu oluşturmuştur. Kurul’un bir yılı aşkın süredir yaptığı değerlendirme toplantıları sonucunda bu çalışmalar sürdürülmüştür. Danışma Kurulu’nun, plan bölgesine ilişkin arama toplantısı yapılması kararı 2008 yılının Temmuz ayında alınmıştır. Bu planlama bölgesine ilişkin bir arama toplantısı düzenlenmiş ve söz konusu toplantıda, alanın kendi içerisinde ve İstanbul bütünü içinde olan siluetinden vazgeçilmemesi, Gar ve çevresinde kalan tescilli yapıların vizyona uygun işlevlendirilmesi, ekonomik sürdürülebilirliği olan ve alanı canlandıracak fonksiyonların geliştirilmesi, Kadıköy-Harem-Üsküdar bütünlüğünde bir planlama alanı yaklaşımının geliştirilmesi, mekânsal çekiciliğe sahip çevresine faydalı alanların oluşturulması, yapı yoğunluğu yerine insan yoğunluğunu ön planda tutan fonksiyonların geliştirilmesi, Kadıköy-Harem-Üsküdar arası raylı sistemi kullanılarak ulaşım bütünlüğünün sağlanması şeklinde ilke kararları benimsenmiştir.

Devam eden süreçte yapılan planlama çalışmaları bu ilkeler ışığında geliştirilmiş olup, plan bölgesi kuzeyinde yer alan 1. Ordu Komutanlığı Karargahı olan Selimiye Kışlası, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Haydarpaşa Askeri Hastanesi, Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Haydarpaşa Gar Binası bölge açısından önemli tarihi bütüncül kimlik oluşturmaktadır. Dolayısıyla hazırlanacak plan kararlarının, İstanbul ve ülkemiz için tarihi ve doğal değerler ile Boğaz silueti açısından büyük önem arz eden bu bölgenin genel dokusunu olumsuz yönde etkilememesine dikkat edilmiştir.


Ayrıca, yapılan çalışmalar planlama alanına sahip, potansiyelleri değerlendirilen, sürdürülebilirlilik ilkelerini gözeten sağlıklı kentsel mekânlar oluşturmayı amaçlayan bir planlama yaklaşımıyla ele alınmıştır. Planlama çevresini, planı etkileyen faktörler belirlemiştir. 1/100.000 ölçekli planda burası MTK simgesi ile gösterilen Ticaret, Turizm, Kültür ve Konut alanıdır.

Çevresel değerleri ile ilgili Kurul kararları bulunmaktadır. Kentsel SİT Alanı ilan edilen bu kararlar; ulaşım bağlantıları, siluet değerleri, tescilli yapılar, bölgenin otopark ihtiyacı dikkate alınmalı, donatı alanı standartlarına uyulmalı, emsal değerleri parsel bazında verilmeli, Kentsel Tasarım Projeleri ve yarışmaları yapılmalı şeklindedir.

129 hektardan oluşan planlama alanının % 30’u Aktif Yeşil Alandır. % 12’si Turizm Alanı, % 7’si Yol Alanı, % 5’i İSKİ Alanı, % 2’si Kültürel Tesis Alanı, % 13’ü Liman Alanı, % 10’u Ticaret Alanı, % 6’sı TCDD’de Hizmet Alanı, % 3’ü ise İskân Alanıdır.

Yani, planlama alanının % 74’ü Yeşil Alan, Yol, Belediye Hizmet Alanı (BHA), Kültürel Tesis Alanı vs. olmak üzere Donatı Alanı, % 26’sı ise Ticaret ve Turizm Alanıdır.

Planlama alanı 5 bölgeden oluşmaktadır.

Birinci bölge Harem Bölgesi: Mevcut otobüs terminalinin kaldırılması ve bu alanın kültürel tesis alanı ve yeşil alan olarak düzenlenmesi hedefleniyor.

İkinci bölge Liman Bölgesi: Mevcut yük limanı kaldırılarak yerine daha küçük ölçekli turizme de hizmet edecek yolcu limanı yapılması hedefleniyor. Limanda bulunan tescilli silo yapıları korunuyor. Bu bölgede bir de helikopter alanı düzenlenmesi öngörülüyor.

Üçüncü bölge Liman Gerisinde Kalan Bölge: Liman gerisinde kalan bölge üç bölüme ayrılıyor. A Bölgesi; Selimiye Kışlası Bölgesi (Selimiye Kışlası’nın etkilediği alan). Burada beş kat yapılaşma öneriliyor. B Bölgesi; GATA ve Marmara Üniversitesi’nin Bölgesi. Burada da dört kat yapılaşma öneriliyor. C Bölgesi; Marmara Üniversitesi’nin Bölgesi. Buradaki yükseklik sınırlandırılmış ve 27 m. yükseklik öngörülüyor.

Liman gerisinde kalan bölgede tüm yapıların çatı kotları, Selimiye Kışlası, GATA ve Marmara Üniversitesi yapılarına ait su basman kotlarının altında kalıyor. Siluete olan etkilerini veya silueti bozabilecek herhangi bir yapı ortaya çıkmaması amacıyla planlamadaki Dördüncü bölge olan Haydarpaşa Gar ve Geri Bölgesi: kültürel tesis alanı, Devlet Demir Yolları hizmet alanı, ticaret alanı ve yeşil alan olarak planlanıyor. Burada, mevcut tarihi Haydarpaşa Gar Binası’nın hizmet alanı ve turizm alanı olarak hizmet vermesi hedefleniyor.

Beşinci bölge ise Kadıköy Merkez ve Çevresi: İbrahim Ağa Transfer Merkezi ile irtibatlı Kadıköy-Kartal Metro Hattı durağı bulunan alanda ticaret alanı, yeşil alan ve rekreasyon alanları planlanıyor. İSKİ’ye ait mevcut arıtma tesisi konuyor.

Haliç Metro Köprüsü için ikinci grup köprü kazıkları bu gece geliyor
Haliç Metro Geçiş Köprüsü projesinde kullanılacak olan 2. grup temel kazıkları getiren gemi cumartesiyi pazara bağlayan gece (26-27 Aralık) Haliç’e giriş yapacak.

Cumartesi gece 01.00 sularında geçişe başlaması planlanan gemide 59,5 m. ile 86,5 m. arasında değişen toplam 13 parça kazık bulunuyor.

Daha önce de deniz yolu ile 13 kazık getirilerek Haliç’te şantiye alanına indirilmişti. Böylece kazık sayısı 26 parçaya ulaşacak. Son sevkiyatın Şubat 2010 başında gerçekleşmesiyle bu sayı 54 olacak.

Metro Haliç Geçiş Köprüsü’nün her bir ayağının altında bir kazık grubu olmak üzere bu gruplarda Unkapanı’ndan Beyoğlu’na doğru sırasıyla 5-5-9-9-4 gruplar halinde 32 taşıyıcı kazık yer alacak.

İlk çakma işlemine yönelik olarak mobilizasyon çalışmaları (ana çakma çekicinin (şahmerdan) dubaya montajı, kazıkların hazırlanması işlemleri devam etmektedir. Kazık çakma çalışmalarının başlama tarihi daha sonra duyurulacaktır.

Tarih: 26 Aralık’ı 27 Aralık’a bağlayan gece

Saat : 01.00 / Geçiş Yeri: Galata Köprüsü

Not: Köprünün Eminönü ayağından tekne ile çekim yapılabilecek.

Haliç Metro Köprüsünün Azapkapı Ayakları çakılmaya başlandı
http://wowturkey.com/t.php?p=/tr363/hakanaydin_DSCN2975.jpg

Antalya Raylı Sistemi (Antray) Açıldıhttp://www.arkitera.com.tr/h48272-antray-ile-30-dakika.html

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Antalyalıların yarın saat 09.00'dan itibaren ANTRAY'ı kullanabilecekleri belirtildi. Seferlerin ilk üç gün ücretsiz olacağı kaydedilen açıklamada, ANTRAY seferlerinin 300 yolcu kapasiteli raylı sistem araçlarıyla her gün saat 06.00'da başlayacağı ve saat 24.00'e kadar karşılıklı yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, 28 Aralık Pazartesi gününden itibaren toplu ulaşımda ANTRAY'ı kullanan vatandaşların, normal bilet için 1.25, öğrenci, öğretmen ve emekliler için 75 kuruş ödeyecekleri belirtildi. ANTRAY'ın yolcu yoğunluğu olan 07.00-09.00 ile 18.00-20.00 saatleri arasında beş dakikada bir, diğer saatlerde 8 dakikada bir sefer yapacağı ifade edilen açıklamada, sefer sıklığının yolcu talebine göre düzenleneceği bildirildi.

Seyir Süresi 30 Dakika
Kepez-Fatih Mahallesi'nden Meydan'a uzanan 11.1 kilometrelik 16 duraklı raylı sistem hattının ortalama seyir süresinin 30 dakika olduğu kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi: ''Her durakta 20 saniye beklemesi planlanan ANTRAY, ileri düzeyde güvenlik sistemine ve teknolojiye sahip olarak çalışmaya başlayacak. Raylı sistem araçlarının güzergah boyunca tüm hareketleri, sinyalizasyon sistemi ve makasların durumları ileri teknoloji ile kumanda merkezinden izlenebilecek. Raylı sistem güzergahı üzerinde bulunan tüm sinyalizasyonlarda geçiş önceliği raylı sistem araçlarına verilecek.

Raylı Sistemin yolcu taşımaya başladığı tarihten itibaren kavşaklarda araç sürücülerinin sinyalizasyon sistemine riayet etmeleri can ve mal güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Ayrıca Sistemin sağlıklı çalışabilmesi, can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla hat üzerine araç ve malzeme bırakılmaması, yayaların hat üzerinde dolaşmaması, yolcuların araç içi güvenlik kurallarına uymaları gerekiyor.''


24 Aralık 2009 Perşembe

2008'de açılacağı söylenen Başakşehir Metrosu 2009'da bile açılmadı

29 Ekim 2008

Metro için verilen ilk söz....

Aradan tam 1 seneyi geçti.

20 Ekim 2009; açılmadı

Seneyi bitirdik hala ses seda yok.

Sanırım 20 Ekim 2010'da da açılmayacak....

Gaziantep-Halep Demiryolu Hattı Açıldı
Türkiye ile Suriye arasındaki 3. demir yolu geçiş kapısı olan Çobanbey Tren İstasyonu'nun açılışana, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Suriye Ulaştırma Bakanı Yarob Süleyman Badr, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Genel Müdürü Süleyman Karaman, Suriye Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürü Georgas Mokabari, Gaziantep Valisi Süleyman Kamçı, Kilis Valisi Turhan Ayvaz, Halep Valisi Ali Ahmet Mansuro, AK Parti Kilis milletvekilleri Hasan Kara ve Hüseyin Devecioğlu, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Ahmet
Uzer, AK Parti Kilis İl Başkanı Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Elbeyli Kaymakamı Müfit Gültekin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Ali Eryılmaz, Elbeyli Belediye Başkanı İsmail Kördeve, Yavuzlu Belediye Başkanı Mehmet Sakar, daire amir ve müdürleri ile DDY çalışanları katıldı.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Genel Müdürü Süleyman Karaman, Suriye Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürü Georgas Mokabari, Kilis milletvekilleri Hüseyin Devecioğlu, Hasan Kara, Kilis Valisi Turhan Ayvaz, Halep Valisi Ali Ahmet Mansuro birer konuşma yaptı.
Suriye Ulaştırma Bakanı Yarob Süleyman Badr, yaptığı konuşmada, Suriye ile Türkiye arasında her alanda iş birliğinin devam ettiğini belirterek, "Suriye Devlet Başkanı Beşşan Esad ile Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün girişimleri ile birçok anlaşmaya imza attık. Dost ve kardeş Türk halkı ile başta ticaret olmak üzere her alanda işbirliği yapıyoruz. Bugün demiryolu ile bunu perçinleştiriyoruz. Çobanbey Tren İstasyonu'nun açılması ile birlikte Halep-Gaziantep arasında tren seferleri başlıyor. Buda
ilişkilerin daha iyi olacağını gösteriyor" dedi.
Daha sonra kürsüye gelen Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Türkiye ile Suriye arasında 3. demir yolu sınır kapısının açılmasıyla Hicaz demir yoluna bir adım daha yaklaşıldığını belirtti.
Bakan Yıldırım, "1912 yılında Hicaz demir yolu güzergahına hizmet amacıyla açılan ve 100 yıldır hiç bakım yapılmamış olan Çobanbey İstasyonu ile 56 kilometrelik Çobanbeyli-Karkamış hattının bakım ve onarımının tamamlanarak hizmete vermeye başladı. 'Bugün çok mutlu bir günümüz. Başta dostum Ulaştırma Bakanı Badr ve beraberindeki heyet olmak üzere bu önemli hizmete tanıklık eden herkesi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Türkiye'nin komşu ülkelerle 2 bin 753 kilometre sınırı var. Bu sınırların 3'te 1'i, en
uzun sınır 877 kilometre ile Suriye sınırıdır. Onun için dost ve kardeş ülke Suriye'ye açılan kapılarımızın da Suriye'nin Türkiye'ye açılan kapılarının da bu uzunlukta, bu büyüklükte olması gerekir. Esasında Suriye ile Türkiye'nin gerek hükümetler olarak gerekse halk olarak tarihten, kültürden, ortak medeniyet mirasından gelen hukuku sınırla ölçülmeyecek zenginlik ve derinliktedir. Burası Fırat'ın, Dicle'nin, Asi'nin suları nasıl bereketliyse, nasıl bu coğrafyaya hayat veriyorsa, nasıl kadim uygarlıklar bu nehir boylarında yeşermişse iki ülkenin halklarının da inançları, duyguları, deneyimleri bu coğrafya için hayat kaynağıdır. Bereket kaynağıdır. Bunun için Türkiye halkının sevinci Suriye halkının da sevincidir. Suriye halkının kederi Türkiye halkının da kederidir. Bizim gözümüzde Bursa'nın Halep'ten, Şam'ın İstanbul'dan farkı yoktur. Halep de Konya da aynı medeniyetin şehridir. Şam da Edirne de aynı medeniyetin şehridir. Halklarımızın birliği ve kardeşliği Hazreti Mevlana ile Şems'in kardeşliği gibidir.
Diyarbakırlı Sezai Karakoç nasıl bu medeniyetin şairi ise Şam doğumlu Kabbani de aynı medeniyetin şairidir. Suriye ile Türkiye olarak bütün çabamız bu coğrafyanın daha bayındır, daha kalkınmış, insanların hayat kaygısı taşımadığı istikrar ve huzur bölgesi olması, kanın ve gözyaşının durması içindir" dedi.
Türkiye ve Suriye uluslarının daha müreffeh, hayat standardının daha yüksek olmasını amaçladıklarını vurgulayan Bakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü;
"Suriye ile hava yolu, demir yolu, kara yolu bağlantımız var, daha da güçleniyor. Bilişim bağlantısı da var. Bu yıl içinde hükümet olarak Suriye hükümetiyle hemen her alanda önemli anlaşmalara imza attık. Güvenlikten sağlığa, ulaşımdan enerjiye, eğitimden konuta yaptığımız bu anlaşmalar meyvelerini bugünden vermeye başladı. Gaziantep ile Çobanbey arasındaki demir yolunun 1912-1917 yıllarında yapıldı. Bu yolu yeniledik. Seyahat süresini 5 saatten 1 saat 30 dakikaya düşürdük. Bu tesisler kullanılmaz
durumdaydı. Bunları yeniledik, düzenlemesini yaptık. 46 bin metrekarelik alanda mayınları temizledik. Sosyal tesis binası ve helikopter binası inşa ettik. Ecdadımızın yaptığı yolu şimdi biz iyileştiriyoruz.''

Karaman: Çobanbey, Suriye ve Türkiye'nin başarısı

Çobanbey'in yeniden hayat bulmasını sağlayan en önemli çalışmalardan birinin yol yenileme olduğunu ifade eden TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman ise şöyle konuştu:

''Çobanbey-Karkamış 1912'lerde, Karkamış-Gaziantep 1960'larda eski yol malzemesiyle inşa edilen, o tarihlerden bu yana el değmeyen hatlardır. Yolun eski olması nedeniyle tren hızları 30 kilometreye kadar düşürülmüş, 1981 yılında güvenlik nedeniyle Karkamış-Çobanbey hattı kapatılmıştır. Komşularımız Suriye ve Irak başta olmak üzere bölge ülkeleriyle ilişkilerimizde hayati öneme sahip olan bu hatların tekrar hizmete verilmesi projesi kapsamında önce 83 kilometrelik Karkamış-Nusaybin hattı yenilenmiştir. Çobanbey'in açılması sürecinde ise toplam 145 kilometrelik, 5 saatlik seyir süresi 1 saat 30 dakikaya indirilerek 3,5 saatlik seyir kazancı sağlanmıştır. Gaziantep-Çobanbey hattındaki tüm istasyonlar, Çobanbey eski istasyon binasının bakım ve onarımları, çevre düzenlemeleri yapılmış, sosyal tesis için ek bina ile 1 helikopter pisti inşa edilmiştir.''

Çobanbey'deki mayınlı arazileri Kilis Valiliğiyle birlikte temizlediklerini söyleyen Karaman, ''Türk firması tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda emeği olan Kilis Valiliği ile 6. Kolordu Komutanlığına, sınır karakollarımıza ve onların mensuplarına teşekkür ediyorum'' diye konuştu.

62 kilometrelik, 1908 yılı yapımı Halep-Çobanbey hattının ise Suriye tarafından bu yıl iyileştirildiğini belirten Karaman, ''Dost ve kardeş ülkeler arasındaki demir ağların yeniden güçlendirilmesinde büyük çaba gösteren Suriye Ulaştırma Bakanı Badr'a, Suriye Demir Yolları Genel Müdürü ile Suriyeli meslektaşlarıma teşekkür ediyorum'' dedi.''Tıkanan damarları onardık''Hep birlikte iki kardeş ülke arasında yepyeni bir dönemi başlattıklarını belirten Karaman, sözlerini şöyle sürdürdü:

''100 yıldır adeta tıkanan damarlarımızı hep birlikte onardık, hep birlikte açtık. 100 yıl önce olduğu gibi demir ağlar, bölge ülkelerine bereketi, kardeşliği taşıyacaktır. Demir yolu taşımacılığında Meydan-ı Ekbez ve Nusaybin'den sonra artık Çobanbey'de hizmet verecektir. Böylece vagon ve yük yığılmaları olmayacak, daha hızlı sirkülasyon sağlanacak, Türkiye'den, Avrupa'dan Orta Doğu ile ihracat en kısa ve en güvenli yol olan demir yoluyla yapılacaktır. Bu çerçevede Suriye ve Orta Doğu'ya demir yoluyla yapılan taşımanın yılda 1 milyon ton, ihracat kapasitesinin yüzde 125 artması beklenmektedir.

İki ülke arasında vizenin kalkması, yenileme ile tren hızlarının artması, yolcu trenlerine talebi artıracaktır. Gaziantep-Halep, Mersin-Halep yolcu trenleri için çalışmalarımız sonuçlanmak üzeredir. İlk etapta yılda 100 bin ilave yolcu taşımayı hedefliyoruz.

Bölge ülkeleri arasında demir yolu sanayisinde en deneyimli ülke olarak Suriye'de çeken ve çekilen araç üretimi, bakımı yapan fabrika kurma çalışmalarımız tamamlanmak üzeredir. Tüm bu gelişmeler hükümetimizin demir yolunu öncelikli sektör olarak görmesi, ödenek ayırmasıyla olmuştur. Bu vesileyle Başbakanımıza, hükümetin değerli üyelerine, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'a şükranlarımı sunuyorum.''
İki Bakan Çobanbey Tren İstasyonun açılışını yaptıktan sonra tren seferlerini başlattı. Bu sırada bazı Suriyeliler, tel örgülerden atlayarak, tören yapılan yere gelmek isteyince, askerler engel oldu. Tel örgüleri geçen Suriyeliler, yine geldikleri tel örgüleri aşarak ülkelerine geçiş yaptı.
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ile Suriye Ulaştırma Bakanı Yarob Süleyman Badr, helikopter ile Suriye'ye geçti

http://www.lojiport.com/news_detail.php?id=18156

Ankara-İstanbul Hızlı Tren 2. Etap 2012 sonunda açılacak
http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=931111&title=2010da-yuksek-hizli-tren-yollarina-agirlik-verecegiz&haberSayfa=0

2010 YILINDA HIZLI TREN -

''Kara tren'' imajını değiştirdiklerini ve son 6 yılda demir yollarına ilişkin 60 proje ürettiklerini ifade eden Karaman, ''Yüksek Hızlı Tren (YHT)'' hattının 13 Martta hizmete açıldığını, Eskişehir-İstanbul, Ankara-Konya ve Ankara-Sivas YHT projelerinin devam ettiğini belirtti.

Türkiye'nin, ileri demiryolu teknolojisine sahip dünyada 8, Avrupa'da 6. ülke olduğunu bildiren Karaman, 2010 yılında daha çok yüksek hızlı tren yollarına ağırlık vereceklerini söyledi.

Karaman, projelerle ilgili şu bilgileri verdi:

''Ankara-İstanbul hattında çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Eskişehir-İstanbul arası çalışmalar hızla devam ediyor. Sanıyorum 2012 ya da 2013 başında bu yolu açacağız. 2010 yılı sonunda ise Ankara-Konya hızlı tren hattını bitireceğiz. Sivas yolu ise hızla devam ediyor. Bu arada, Ankara'da 'BaşkentRay' diye bir projemiz var. Ankara'yı baştan başa geçen bir banliyö sistemi. BaşkentRay projemize başlayacağız. Güneydoğu Anadolu da yenileme çalışmaları yapacağız. 2010 yılında Türkiye genelinde önemli ölçüde yenileme çalışması yapacağız. 2010'da diğer taraftan araç üretimleri ilgili gelişmeler olacak. Yeni lokomotifler, yeni makineler olacak ayrıca, GAP Halep projesi hayata geçecek. Halep'ten Şanlıurfa'ya tren projelerini tamamlayacağız. Kars-Tiflis çalışmaları şu anda devam ediyor. İstanbul'da tüp geçit (Marmaray) projemiz, İzmir'de de 'EgeRay' diye İzmir Belediyesi'nce başlattığımız proje devam ediyor.''

http://www.demiryolportali.com/forum/forum_posts.asp?TID=89&PN=1&TPN=16

23 Aralık 2009 Çarşamba

İzleyiciler