25 Aralık 2009 Cuma

Haydarpaşa Marmaray'da hizmet vermeye devam edecek
http://www.ibb.gov.tr/tr-TR/Haberler/Pages/BasinBultenleri.aspx?bbulteniID=5773

1/5000 ölçekli Haydarpaşa Gar, Liman ve Sahası ile Kadıköy Meydanı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile ilgili açıklama
Açıklama :

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile TCDD arasında 2007 yılında yapılan İmar Planı Yapımına İlişkin Protokol ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce hazırlıklarına başlanan “1/5000 Ölçekli Haydarpaşa Gar, Liman ve Geri Sahası ile Kadıköy Meydanı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı”, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 18.12.2009 tarihinde kabul edildi.

129 hektardan oluşan planlama alanının, 100 hektarlık bölümü TCDD’ye aittir. Planlama alanı; Haydarpaşa Gar Liman ve Geri Sahası, Harem Bölgesi, Kadıköy Merkez Bölgesi ve İSKİ Kadıköy Ön Arıtma Tesisi’nden oluşmakta olup, Üsküdar-Kadıköy ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Çalışma alanı, Haydarpaşa Garı Geri Sahası’nda kalan kısmı Kentsel ve Tarihi SİT Alanı, Kadıköy Yeni Vapur İskelesi ile Et-Balık Kurumu arasında kalan kısmı ise Kentsel SİT Alanı olarak ilgili Kurul tarafından tescil edilmiştir.

Dolayısıyla planlama alanı, bulunduğu konum itibariyle görsel ve tarihi kimlik açısından bir bütünlük arz eden, Tarihi Yarımada, Galata, Beyoğlu, Beşiktaş, Kadıköy ve Üsküdar Bölgeleriyle beraber değerlendirilmiştir. Bahsi geçen alanla ilgili yapılacak plan çalışmalarının geniş katılımlı ve bilimsel gerçeklere dayanması amacıyla çeşitli üniversitelerin ilgili bölümlerinden akademisyenlerin ve ilgili kamu kurumlarından temsilcilerin bulunduğu bir Danışma Kurulu oluşturmuştur. Kurul’un bir yılı aşkın süredir yaptığı değerlendirme toplantıları sonucunda bu çalışmalar sürdürülmüştür. Danışma Kurulu’nun, plan bölgesine ilişkin arama toplantısı yapılması kararı 2008 yılının Temmuz ayında alınmıştır. Bu planlama bölgesine ilişkin bir arama toplantısı düzenlenmiş ve söz konusu toplantıda, alanın kendi içerisinde ve İstanbul bütünü içinde olan siluetinden vazgeçilmemesi, Gar ve çevresinde kalan tescilli yapıların vizyona uygun işlevlendirilmesi, ekonomik sürdürülebilirliği olan ve alanı canlandıracak fonksiyonların geliştirilmesi, Kadıköy-Harem-Üsküdar bütünlüğünde bir planlama alanı yaklaşımının geliştirilmesi, mekânsal çekiciliğe sahip çevresine faydalı alanların oluşturulması, yapı yoğunluğu yerine insan yoğunluğunu ön planda tutan fonksiyonların geliştirilmesi, Kadıköy-Harem-Üsküdar arası raylı sistemi kullanılarak ulaşım bütünlüğünün sağlanması şeklinde ilke kararları benimsenmiştir.

Devam eden süreçte yapılan planlama çalışmaları bu ilkeler ışığında geliştirilmiş olup, plan bölgesi kuzeyinde yer alan 1. Ordu Komutanlığı Karargahı olan Selimiye Kışlası, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Haydarpaşa Askeri Hastanesi, Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Haydarpaşa Gar Binası bölge açısından önemli tarihi bütüncül kimlik oluşturmaktadır. Dolayısıyla hazırlanacak plan kararlarının, İstanbul ve ülkemiz için tarihi ve doğal değerler ile Boğaz silueti açısından büyük önem arz eden bu bölgenin genel dokusunu olumsuz yönde etkilememesine dikkat edilmiştir.


Ayrıca, yapılan çalışmalar planlama alanına sahip, potansiyelleri değerlendirilen, sürdürülebilirlilik ilkelerini gözeten sağlıklı kentsel mekânlar oluşturmayı amaçlayan bir planlama yaklaşımıyla ele alınmıştır. Planlama çevresini, planı etkileyen faktörler belirlemiştir. 1/100.000 ölçekli planda burası MTK simgesi ile gösterilen Ticaret, Turizm, Kültür ve Konut alanıdır.

Çevresel değerleri ile ilgili Kurul kararları bulunmaktadır. Kentsel SİT Alanı ilan edilen bu kararlar; ulaşım bağlantıları, siluet değerleri, tescilli yapılar, bölgenin otopark ihtiyacı dikkate alınmalı, donatı alanı standartlarına uyulmalı, emsal değerleri parsel bazında verilmeli, Kentsel Tasarım Projeleri ve yarışmaları yapılmalı şeklindedir.

129 hektardan oluşan planlama alanının % 30’u Aktif Yeşil Alandır. % 12’si Turizm Alanı, % 7’si Yol Alanı, % 5’i İSKİ Alanı, % 2’si Kültürel Tesis Alanı, % 13’ü Liman Alanı, % 10’u Ticaret Alanı, % 6’sı TCDD’de Hizmet Alanı, % 3’ü ise İskân Alanıdır.

Yani, planlama alanının % 74’ü Yeşil Alan, Yol, Belediye Hizmet Alanı (BHA), Kültürel Tesis Alanı vs. olmak üzere Donatı Alanı, % 26’sı ise Ticaret ve Turizm Alanıdır.

Planlama alanı 5 bölgeden oluşmaktadır.

Birinci bölge Harem Bölgesi: Mevcut otobüs terminalinin kaldırılması ve bu alanın kültürel tesis alanı ve yeşil alan olarak düzenlenmesi hedefleniyor.

İkinci bölge Liman Bölgesi: Mevcut yük limanı kaldırılarak yerine daha küçük ölçekli turizme de hizmet edecek yolcu limanı yapılması hedefleniyor. Limanda bulunan tescilli silo yapıları korunuyor. Bu bölgede bir de helikopter alanı düzenlenmesi öngörülüyor.

Üçüncü bölge Liman Gerisinde Kalan Bölge: Liman gerisinde kalan bölge üç bölüme ayrılıyor. A Bölgesi; Selimiye Kışlası Bölgesi (Selimiye Kışlası’nın etkilediği alan). Burada beş kat yapılaşma öneriliyor. B Bölgesi; GATA ve Marmara Üniversitesi’nin Bölgesi. Burada da dört kat yapılaşma öneriliyor. C Bölgesi; Marmara Üniversitesi’nin Bölgesi. Buradaki yükseklik sınırlandırılmış ve 27 m. yükseklik öngörülüyor.

Liman gerisinde kalan bölgede tüm yapıların çatı kotları, Selimiye Kışlası, GATA ve Marmara Üniversitesi yapılarına ait su basman kotlarının altında kalıyor. Siluete olan etkilerini veya silueti bozabilecek herhangi bir yapı ortaya çıkmaması amacıyla planlamadaki Dördüncü bölge olan Haydarpaşa Gar ve Geri Bölgesi: kültürel tesis alanı, Devlet Demir Yolları hizmet alanı, ticaret alanı ve yeşil alan olarak planlanıyor. Burada, mevcut tarihi Haydarpaşa Gar Binası’nın hizmet alanı ve turizm alanı olarak hizmet vermesi hedefleniyor.

Beşinci bölge ise Kadıköy Merkez ve Çevresi: İbrahim Ağa Transfer Merkezi ile irtibatlı Kadıköy-Kartal Metro Hattı durağı bulunan alanda ticaret alanı, yeşil alan ve rekreasyon alanları planlanıyor. İSKİ’ye ait mevcut arıtma tesisi konuyor.

Haliç Metro Köprüsü için ikinci grup köprü kazıkları bu gece geliyor
Haliç Metro Geçiş Köprüsü projesinde kullanılacak olan 2. grup temel kazıkları getiren gemi cumartesiyi pazara bağlayan gece (26-27 Aralık) Haliç’e giriş yapacak.

Cumartesi gece 01.00 sularında geçişe başlaması planlanan gemide 59,5 m. ile 86,5 m. arasında değişen toplam 13 parça kazık bulunuyor.

Daha önce de deniz yolu ile 13 kazık getirilerek Haliç’te şantiye alanına indirilmişti. Böylece kazık sayısı 26 parçaya ulaşacak. Son sevkiyatın Şubat 2010 başında gerçekleşmesiyle bu sayı 54 olacak.

Metro Haliç Geçiş Köprüsü’nün her bir ayağının altında bir kazık grubu olmak üzere bu gruplarda Unkapanı’ndan Beyoğlu’na doğru sırasıyla 5-5-9-9-4 gruplar halinde 32 taşıyıcı kazık yer alacak.

İlk çakma işlemine yönelik olarak mobilizasyon çalışmaları (ana çakma çekicinin (şahmerdan) dubaya montajı, kazıkların hazırlanması işlemleri devam etmektedir. Kazık çakma çalışmalarının başlama tarihi daha sonra duyurulacaktır.

Tarih: 26 Aralık’ı 27 Aralık’a bağlayan gece

Saat : 01.00 / Geçiş Yeri: Galata Köprüsü

Not: Köprünün Eminönü ayağından tekne ile çekim yapılabilecek.

Haliç Metro Köprüsünün Azapkapı Ayakları çakılmaya başlandı
http://wowturkey.com/t.php?p=/tr363/hakanaydin_DSCN2975.jpg

Antalya Raylı Sistemi (Antray) Açıldıhttp://www.arkitera.com.tr/h48272-antray-ile-30-dakika.html

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Antalyalıların yarın saat 09.00'dan itibaren ANTRAY'ı kullanabilecekleri belirtildi. Seferlerin ilk üç gün ücretsiz olacağı kaydedilen açıklamada, ANTRAY seferlerinin 300 yolcu kapasiteli raylı sistem araçlarıyla her gün saat 06.00'da başlayacağı ve saat 24.00'e kadar karşılıklı yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, 28 Aralık Pazartesi gününden itibaren toplu ulaşımda ANTRAY'ı kullanan vatandaşların, normal bilet için 1.25, öğrenci, öğretmen ve emekliler için 75 kuruş ödeyecekleri belirtildi. ANTRAY'ın yolcu yoğunluğu olan 07.00-09.00 ile 18.00-20.00 saatleri arasında beş dakikada bir, diğer saatlerde 8 dakikada bir sefer yapacağı ifade edilen açıklamada, sefer sıklığının yolcu talebine göre düzenleneceği bildirildi.

Seyir Süresi 30 Dakika
Kepez-Fatih Mahallesi'nden Meydan'a uzanan 11.1 kilometrelik 16 duraklı raylı sistem hattının ortalama seyir süresinin 30 dakika olduğu kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi: ''Her durakta 20 saniye beklemesi planlanan ANTRAY, ileri düzeyde güvenlik sistemine ve teknolojiye sahip olarak çalışmaya başlayacak. Raylı sistem araçlarının güzergah boyunca tüm hareketleri, sinyalizasyon sistemi ve makasların durumları ileri teknoloji ile kumanda merkezinden izlenebilecek. Raylı sistem güzergahı üzerinde bulunan tüm sinyalizasyonlarda geçiş önceliği raylı sistem araçlarına verilecek.

Raylı Sistemin yolcu taşımaya başladığı tarihten itibaren kavşaklarda araç sürücülerinin sinyalizasyon sistemine riayet etmeleri can ve mal güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Ayrıca Sistemin sağlıklı çalışabilmesi, can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla hat üzerine araç ve malzeme bırakılmaması, yayaların hat üzerinde dolaşmaması, yolcuların araç içi güvenlik kurallarına uymaları gerekiyor.''


24 Aralık 2009 Perşembe

2008'de açılacağı söylenen Başakşehir Metrosu 2009'da bile açılmadı

29 Ekim 2008

Metro için verilen ilk söz....

Aradan tam 1 seneyi geçti.

20 Ekim 2009; açılmadı

Seneyi bitirdik hala ses seda yok.

Sanırım 20 Ekim 2010'da da açılmayacak....

Gaziantep-Halep Demiryolu Hattı Açıldı
Türkiye ile Suriye arasındaki 3. demir yolu geçiş kapısı olan Çobanbey Tren İstasyonu'nun açılışana, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Suriye Ulaştırma Bakanı Yarob Süleyman Badr, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Genel Müdürü Süleyman Karaman, Suriye Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürü Georgas Mokabari, Gaziantep Valisi Süleyman Kamçı, Kilis Valisi Turhan Ayvaz, Halep Valisi Ali Ahmet Mansuro, AK Parti Kilis milletvekilleri Hasan Kara ve Hüseyin Devecioğlu, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Ahmet
Uzer, AK Parti Kilis İl Başkanı Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Elbeyli Kaymakamı Müfit Gültekin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Ali Eryılmaz, Elbeyli Belediye Başkanı İsmail Kördeve, Yavuzlu Belediye Başkanı Mehmet Sakar, daire amir ve müdürleri ile DDY çalışanları katıldı.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Genel Müdürü Süleyman Karaman, Suriye Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürü Georgas Mokabari, Kilis milletvekilleri Hüseyin Devecioğlu, Hasan Kara, Kilis Valisi Turhan Ayvaz, Halep Valisi Ali Ahmet Mansuro birer konuşma yaptı.
Suriye Ulaştırma Bakanı Yarob Süleyman Badr, yaptığı konuşmada, Suriye ile Türkiye arasında her alanda iş birliğinin devam ettiğini belirterek, "Suriye Devlet Başkanı Beşşan Esad ile Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün girişimleri ile birçok anlaşmaya imza attık. Dost ve kardeş Türk halkı ile başta ticaret olmak üzere her alanda işbirliği yapıyoruz. Bugün demiryolu ile bunu perçinleştiriyoruz. Çobanbey Tren İstasyonu'nun açılması ile birlikte Halep-Gaziantep arasında tren seferleri başlıyor. Buda
ilişkilerin daha iyi olacağını gösteriyor" dedi.
Daha sonra kürsüye gelen Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Türkiye ile Suriye arasında 3. demir yolu sınır kapısının açılmasıyla Hicaz demir yoluna bir adım daha yaklaşıldığını belirtti.
Bakan Yıldırım, "1912 yılında Hicaz demir yolu güzergahına hizmet amacıyla açılan ve 100 yıldır hiç bakım yapılmamış olan Çobanbey İstasyonu ile 56 kilometrelik Çobanbeyli-Karkamış hattının bakım ve onarımının tamamlanarak hizmete vermeye başladı. 'Bugün çok mutlu bir günümüz. Başta dostum Ulaştırma Bakanı Badr ve beraberindeki heyet olmak üzere bu önemli hizmete tanıklık eden herkesi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Türkiye'nin komşu ülkelerle 2 bin 753 kilometre sınırı var. Bu sınırların 3'te 1'i, en
uzun sınır 877 kilometre ile Suriye sınırıdır. Onun için dost ve kardeş ülke Suriye'ye açılan kapılarımızın da Suriye'nin Türkiye'ye açılan kapılarının da bu uzunlukta, bu büyüklükte olması gerekir. Esasında Suriye ile Türkiye'nin gerek hükümetler olarak gerekse halk olarak tarihten, kültürden, ortak medeniyet mirasından gelen hukuku sınırla ölçülmeyecek zenginlik ve derinliktedir. Burası Fırat'ın, Dicle'nin, Asi'nin suları nasıl bereketliyse, nasıl bu coğrafyaya hayat veriyorsa, nasıl kadim uygarlıklar bu nehir boylarında yeşermişse iki ülkenin halklarının da inançları, duyguları, deneyimleri bu coğrafya için hayat kaynağıdır. Bereket kaynağıdır. Bunun için Türkiye halkının sevinci Suriye halkının da sevincidir. Suriye halkının kederi Türkiye halkının da kederidir. Bizim gözümüzde Bursa'nın Halep'ten, Şam'ın İstanbul'dan farkı yoktur. Halep de Konya da aynı medeniyetin şehridir. Şam da Edirne de aynı medeniyetin şehridir. Halklarımızın birliği ve kardeşliği Hazreti Mevlana ile Şems'in kardeşliği gibidir.
Diyarbakırlı Sezai Karakoç nasıl bu medeniyetin şairi ise Şam doğumlu Kabbani de aynı medeniyetin şairidir. Suriye ile Türkiye olarak bütün çabamız bu coğrafyanın daha bayındır, daha kalkınmış, insanların hayat kaygısı taşımadığı istikrar ve huzur bölgesi olması, kanın ve gözyaşının durması içindir" dedi.
Türkiye ve Suriye uluslarının daha müreffeh, hayat standardının daha yüksek olmasını amaçladıklarını vurgulayan Bakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü;
"Suriye ile hava yolu, demir yolu, kara yolu bağlantımız var, daha da güçleniyor. Bilişim bağlantısı da var. Bu yıl içinde hükümet olarak Suriye hükümetiyle hemen her alanda önemli anlaşmalara imza attık. Güvenlikten sağlığa, ulaşımdan enerjiye, eğitimden konuta yaptığımız bu anlaşmalar meyvelerini bugünden vermeye başladı. Gaziantep ile Çobanbey arasındaki demir yolunun 1912-1917 yıllarında yapıldı. Bu yolu yeniledik. Seyahat süresini 5 saatten 1 saat 30 dakikaya düşürdük. Bu tesisler kullanılmaz
durumdaydı. Bunları yeniledik, düzenlemesini yaptık. 46 bin metrekarelik alanda mayınları temizledik. Sosyal tesis binası ve helikopter binası inşa ettik. Ecdadımızın yaptığı yolu şimdi biz iyileştiriyoruz.''

Karaman: Çobanbey, Suriye ve Türkiye'nin başarısı

Çobanbey'in yeniden hayat bulmasını sağlayan en önemli çalışmalardan birinin yol yenileme olduğunu ifade eden TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman ise şöyle konuştu:

''Çobanbey-Karkamış 1912'lerde, Karkamış-Gaziantep 1960'larda eski yol malzemesiyle inşa edilen, o tarihlerden bu yana el değmeyen hatlardır. Yolun eski olması nedeniyle tren hızları 30 kilometreye kadar düşürülmüş, 1981 yılında güvenlik nedeniyle Karkamış-Çobanbey hattı kapatılmıştır. Komşularımız Suriye ve Irak başta olmak üzere bölge ülkeleriyle ilişkilerimizde hayati öneme sahip olan bu hatların tekrar hizmete verilmesi projesi kapsamında önce 83 kilometrelik Karkamış-Nusaybin hattı yenilenmiştir. Çobanbey'in açılması sürecinde ise toplam 145 kilometrelik, 5 saatlik seyir süresi 1 saat 30 dakikaya indirilerek 3,5 saatlik seyir kazancı sağlanmıştır. Gaziantep-Çobanbey hattındaki tüm istasyonlar, Çobanbey eski istasyon binasının bakım ve onarımları, çevre düzenlemeleri yapılmış, sosyal tesis için ek bina ile 1 helikopter pisti inşa edilmiştir.''

Çobanbey'deki mayınlı arazileri Kilis Valiliğiyle birlikte temizlediklerini söyleyen Karaman, ''Türk firması tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda emeği olan Kilis Valiliği ile 6. Kolordu Komutanlığına, sınır karakollarımıza ve onların mensuplarına teşekkür ediyorum'' diye konuştu.

62 kilometrelik, 1908 yılı yapımı Halep-Çobanbey hattının ise Suriye tarafından bu yıl iyileştirildiğini belirten Karaman, ''Dost ve kardeş ülkeler arasındaki demir ağların yeniden güçlendirilmesinde büyük çaba gösteren Suriye Ulaştırma Bakanı Badr'a, Suriye Demir Yolları Genel Müdürü ile Suriyeli meslektaşlarıma teşekkür ediyorum'' dedi.''Tıkanan damarları onardık''Hep birlikte iki kardeş ülke arasında yepyeni bir dönemi başlattıklarını belirten Karaman, sözlerini şöyle sürdürdü:

''100 yıldır adeta tıkanan damarlarımızı hep birlikte onardık, hep birlikte açtık. 100 yıl önce olduğu gibi demir ağlar, bölge ülkelerine bereketi, kardeşliği taşıyacaktır. Demir yolu taşımacılığında Meydan-ı Ekbez ve Nusaybin'den sonra artık Çobanbey'de hizmet verecektir. Böylece vagon ve yük yığılmaları olmayacak, daha hızlı sirkülasyon sağlanacak, Türkiye'den, Avrupa'dan Orta Doğu ile ihracat en kısa ve en güvenli yol olan demir yoluyla yapılacaktır. Bu çerçevede Suriye ve Orta Doğu'ya demir yoluyla yapılan taşımanın yılda 1 milyon ton, ihracat kapasitesinin yüzde 125 artması beklenmektedir.

İki ülke arasında vizenin kalkması, yenileme ile tren hızlarının artması, yolcu trenlerine talebi artıracaktır. Gaziantep-Halep, Mersin-Halep yolcu trenleri için çalışmalarımız sonuçlanmak üzeredir. İlk etapta yılda 100 bin ilave yolcu taşımayı hedefliyoruz.

Bölge ülkeleri arasında demir yolu sanayisinde en deneyimli ülke olarak Suriye'de çeken ve çekilen araç üretimi, bakımı yapan fabrika kurma çalışmalarımız tamamlanmak üzeredir. Tüm bu gelişmeler hükümetimizin demir yolunu öncelikli sektör olarak görmesi, ödenek ayırmasıyla olmuştur. Bu vesileyle Başbakanımıza, hükümetin değerli üyelerine, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'a şükranlarımı sunuyorum.''
İki Bakan Çobanbey Tren İstasyonun açılışını yaptıktan sonra tren seferlerini başlattı. Bu sırada bazı Suriyeliler, tel örgülerden atlayarak, tören yapılan yere gelmek isteyince, askerler engel oldu. Tel örgüleri geçen Suriyeliler, yine geldikleri tel örgüleri aşarak ülkelerine geçiş yaptı.
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ile Suriye Ulaştırma Bakanı Yarob Süleyman Badr, helikopter ile Suriye'ye geçti

http://www.lojiport.com/news_detail.php?id=18156

Ankara-İstanbul Hızlı Tren 2. Etap 2012 sonunda açılacak
http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=931111&title=2010da-yuksek-hizli-tren-yollarina-agirlik-verecegiz&haberSayfa=0

2010 YILINDA HIZLI TREN -

''Kara tren'' imajını değiştirdiklerini ve son 6 yılda demir yollarına ilişkin 60 proje ürettiklerini ifade eden Karaman, ''Yüksek Hızlı Tren (YHT)'' hattının 13 Martta hizmete açıldığını, Eskişehir-İstanbul, Ankara-Konya ve Ankara-Sivas YHT projelerinin devam ettiğini belirtti.

Türkiye'nin, ileri demiryolu teknolojisine sahip dünyada 8, Avrupa'da 6. ülke olduğunu bildiren Karaman, 2010 yılında daha çok yüksek hızlı tren yollarına ağırlık vereceklerini söyledi.

Karaman, projelerle ilgili şu bilgileri verdi:

''Ankara-İstanbul hattında çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Eskişehir-İstanbul arası çalışmalar hızla devam ediyor. Sanıyorum 2012 ya da 2013 başında bu yolu açacağız. 2010 yılı sonunda ise Ankara-Konya hızlı tren hattını bitireceğiz. Sivas yolu ise hızla devam ediyor. Bu arada, Ankara'da 'BaşkentRay' diye bir projemiz var. Ankara'yı baştan başa geçen bir banliyö sistemi. BaşkentRay projemize başlayacağız. Güneydoğu Anadolu da yenileme çalışmaları yapacağız. 2010 yılında Türkiye genelinde önemli ölçüde yenileme çalışması yapacağız. 2010'da diğer taraftan araç üretimleri ilgili gelişmeler olacak. Yeni lokomotifler, yeni makineler olacak ayrıca, GAP Halep projesi hayata geçecek. Halep'ten Şanlıurfa'ya tren projelerini tamamlayacağız. Kars-Tiflis çalışmaları şu anda devam ediyor. İstanbul'da tüp geçit (Marmaray) projemiz, İzmir'de de 'EgeRay' diye İzmir Belediyesi'nce başlattığımız proje devam ediyor.''

http://www.demiryolportali.com/forum/forum_posts.asp?TID=89&PN=1&TPN=16

23 Aralık 2009 Çarşamba

22 Aralık 2009 Salı

İkitelli Metroda Başakşehir-İSTOÇ arası raylar döşendi.
Ray döşeme hızla devam ediyor. Günde 250 m döşenebiliyor. Olimpiyatköy'e giden hattında rayları döşenmiş durumda. İSTOÇ'tan Kirazlı'ya kadar olan kısımda çalışmalar sona yaklaşıyor.

Hedef MAYIS 2010'DA TEST.

http://www.gulermakdogus.com/baglantigd.htm

Kadıköy-Kartal Metro Tünellerinde 43.000 m geçildi.

Hayırlı olsun.

Haliç Metro Geçişi Köprüsünden geri dönüş yok
http://www.ibb.gov.tr/tr-TR/Pages/Haber.aspx?NewsID=17955

Başkan Topbaş; “Mahalle baskısı metroyu engelleyemeyecek!...”

İstanbul’da yapılan güzel işleri engellemeye çalışanların olduğunu belirten Başkan Topbaş, “Mahalle baskısı yapan bazı çevreler var. Bunların herhalde tuzları kuru, Hiçbir dertleri yok. Haliç Metro Geçiş Köprüsü yapılmadığı taktirde Yenikapı’ya inerek Marmaray ile buluşamazsınız. O halde bunu yapmak zorundayız ve yapacağız” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Eşi Özleyiş Topbaş’ın öncülüğünde yapılan Boğazköy Ayazma İlköğretim Okulu Ana Sınıfı’nın açılış töreninin ardından basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Haliç Metro Geçiş Köprüsü ile ilgili bir soruyu cevaplandıran Başkan Kadir Topbaş, İstanbul’da yaptıkları çalışmaları sürekli olarak engellemeye çalışan bazı kesimlerin olduğunu belirterek, Haliç Metro Geçiş Köprüsü dolayısıyla İstanbul'un UNESCO Dünya Mirası Listesi'nden çıkarılması tehlikesinin söz konusu olmadığını kaydetti.

“Bu köprü 19 yıldan beri tartışılan, farklı projeler içerisinden seçilmiş onaylanmış bir proje. Bu doğrultuda yer tespitini yaptık, ihalesini gerçekleştirdik. Çalışmalar sürmekte. UNESCO yetkilileri geldiğinde kendilerini köprüyle ilgili bilgilendirdik” diyen Başkan Topbaş, metro geçiş köprüsü için seçilen sistemin doğru olduğunu, proje ve yapım aşamasında şehrin olumsuz etkilenmemesi için de gerekli hassasiyeti gösterdiklerini söyledi.

UNESCO’nun yetkilerini İstanbul’a geldiklerinde bu köprüyle ilgili bilgilendirdiklerini vurgulayan Başkan Topbaş, şöyle konuştu; “Bize, ‘Bize böyle anlatılmıyor’ dediler ve onların tavsiyeleri doğrultusunda tasarlanan taşıyıcı ayakların yükseklikleri 55 metreye indirildi. Bu da Süleymaniye Cami’nin zemin koduna denk geliyor. Yani ayakların minareler ve kubbeyle yarışması asla söz konusu değil. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Biz UNESCO’yu yaptığımız çalışmalar konusunda bilgilendiriyoruz. Yaptığımız çalışmalar da olumlu karşılandı ve doğru bulundu. Ama, maalesef çalışmalarımızı engellemek isteyenler, 19 yıldır bu köprünün yapılmasını engellemek isteyenler var. Mahalle baskısı kuran bazı çevreler, bu köprünün yapılmasını istemiyor, ‘yapılmasın’ diyorlar. Adamların ‘kayıp’ diye bir derdi yok. Şehir ne kaybediyor? Ulaşımda ne sıkıntılar çekiliyor? Böyle dertleri yok. Muhsin Ertuğrul'da da bunu yaptılar, dinlemedik ve bitirdik. Buranın Ocak ayı içerisinde açılışını yapacağız. Onların ne söylemleri vardı, hepsini açılıştaki belgeselde ortaya koyacağız. Atatürk Kültür Merkezi’nde de aynı şeyi yaptılar, orası duruyor. Mahalle baskısı yapan bu çevrelerin herhalde tuzları kuru. Hiçbir dertleri yok. Haliç Metro Geçiş Köprüsü’nü de 19 yıl engellediler. Bu köprü yapılmadığı taktirde metronun geçme imkânı yok. Yenikapı’ya inemezsiniz, Marmaray ile buluşamazsınız. Şehrin ulaşım aksı olumsuz etkilenir. O halde bunu yapmak zorundayız ve yapacağız.”

Haliç’in zemininin yumuşak olması nedeniyle Galata Köprüsü'nün tehlikeyle karşı karşıya olduğunun altını çizen Topbaş, “Şu anda Galata Köprüsü ciddi anlamda risk taşımakta. Bir süre sonra belki kapaklar açılmayacak hale gelecek. Bu riskler karşısında Haliç Metro Geçiş Köprüsü’nde seçilen sistem ve teknoloji doğru” dedi.

Marmaray metro işletme sıklıkları
http://www.otsinsaat.com.tr/ProjectPDF/39_tcdd%20s%C3%B6%C4%9F%C3%BCtl%C3%BC%C3%A7e%C5%9Fme%20viyad%C3%BC%C4%9F%C3%BC%20performans%20de%C4%9Ferlendirmesi.pdf

Söğütlüçeşme istasyonu ile ilgili teknik analiz çalışmasıbuda bir sunum:

http://www.tmmmb.org.tr/uploadimg/7TMK/PDF_sunum/Huseyin_Belkaya_web.pdf


buda teknik dosya:

http://www.prota.com.tr/prota_muhendislik/haberler/arsiv.asp

Prota Marmaray Projesinde
(15.07.2007)

Ülkemizin en önemli ulaşım projelerinden birisi olan Marmaray Projesinde Prota Mühendislik’te yer aldı.

T.C. Ulaştırma Bakanlığı, Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü (DLH)’nün yürüttüğü Marmaray projesi, Avrupa Yatırım Bankası kredisi ile gerçekleştirilmektedir. CR1 komponentini oluşturan Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Toplu Taşıma Sistemi İyileştirilmesi Projesi Doğuş İnşaat ve Ticaret A.Ş.ile Fransız Alstrom ve Japon Marubeni firmalarının ortaklığı ile inşa edilecektir.

Marmaray projesinin anılan proje hizmetleri Temelsu Uluslararası Mühendislik Hizmetleri A.Ş. / Prota Mühendislik Proje ve Danışmanlık Ltd. Şti. / Altyapı Mühendislik Danışmanlık Taahhüt ve Ticaret Ltd. Şti. Ortak Girişimi ile Doğuş İnşaat arasında 25 Mayıs 2007 tarihinde imzalanan sözleşme ile başlamıştır. Sözleşme kapsamındaki Etüd - Proje, Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri üç ana grupta ele alınmaktadır:
I. Grup İşler / Güzergah İşleri
II. Grup İşler / Köprüler ve Büyük Sanat Yapıları
III.Grup İşler / İstasyonlar
I. Grup İşler

* Güzergah ve Toprak İşleri
* Drenaj, terfi hatları, pompa istasyonları
* Küçük Sanat Yapıları (açıklığı 10 m’den küçük menfez ve büzler)
* İstinat Duvarları
* Deplasman Projeleri

II. Grup İşler

* Köprüler (Karayolu alt ve üstgeçit köprüleri, Yaya alt ve üstgeçit köprüleri, Nehir köprüleri, Aç-kapa tüneller)
* Viyadükler

III. Grup İşler

* İstasyonlar ve diğer üstyapı işleri

Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı toplu taşıma sistemi projesi, Marmaray Projesinin Boğaz tüp geçişinin her iki tarafındaki yerüstü kesimlerini kapsamaktadır. Mevcut Gebze-Haydarpaşa (Söğütlüçeşme) ve Sirkeci (Kazlıçeşme)-Halkalı toplu taşın sistemi sökülüp aynı koridorda küçük kamulaştırmalarla ikisi (T1 ve T2) banliyö amaçlı diğeri de (T3) TCDD yolcu ve yük taşımacılığı için kullanılmak üzere projelendirilecektir.

Proje hızları TCDD hattı için 100 km/saat Banliyö hattı için 80 km/saat olarak öngörülmektedir.
Kazlıçeşme (8+441.276), Halkalı (26+925) arası yaklaşık 18,50 km olup, Asya kesimi Söğütlüçeşme (0+650,418), Gebze (44+000) arası 43,35 km’dir. Toplam proje boyu yaklaşık 62 km’dir.

Proje katar sayısı (her bir yönde);
Gebze - Pendik arası 7 katar/saat
Pendik - Sögütlüçeşme arası 14 katar/saat
Yenikapı - Ataköy arası 14 katar/saat
Ataköy - Halkalı arası 7 katar/saat
olarak planlanmaktadır.


Proje özellikle Avrupa yakasında tarihi surlar ve Bizans, Osmanlı eserlerinin içinden ve/veya yakınından geçmektedir. Bu kesimlerde tarihi eserlerle ilişkilere tabiat varlıkları açısından önem ve uyum sağlanması gerekliliği göz önünde bulundurulacaktır.

III. Grup İşler; Asya ve Avrupa yakalarında yer alan 36 adet istasyonun mimari ve taşıyıcı sistem uygulama projelerinin hazırlanması işidir. Buna göre III. Grup İşler, Avrupa yakasında 10 adet ve Asya yakasında 26 adet olmak üzere toplam 36 adet İstasyon yapısının mimari, çevre düzenleme, peyzaj ve taşıyıcı sistem (betonarme, prekast ve çelik) projelerinin hazırlanması işini kapsamaktadır.

Havaalanı-Olimpiyatköy Metro Projesi Teknik Detayları
http://www.eser.com.tr/referans.asp?k=218


Proje No: 0603
Proje Konusu: Olimpiyatköy-İkitelli-Çobançeşme-Havaalanı Raylı Taşıma Sistemi
İşveren: İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Başlangıç - Bitiş: 2006 - 2010
Girişim Tipi: Tek Başına
Detaylı Açıklama:
Halihazırda işletilmekte olan Aksaray-Atatürk Havaalanı metro hattı ile Atatürk Havaalanı İstasyonunda, Yapımı devam eden Otogar-Kirazlı-İkitelli-Başak Konutları/Olimpiyat Parkı metro hattı ile İkitelli Güney Sanayi İstasyonunda, yapımı planlanan Bakırköy-Beylikdüzü metro hattı ile Çobançeşme İstasyonunda, entegre olarak işletilecek bir raylı taşıma sistemi hattının yapımının gerçekleştirilmesidir.

İlk Yatırım Süresi: 2012 - 2015

Hedef Yılı (Çevre Düzeni Planı Erişim Yılı): 2023

Yapılabilirlik Değerlendirme Dönemi: 2012 - 2040

Tamamı yeraltında, toplam 11.600 metre uzunluğunda

9.179 m TBM delme çift tünel, 48 m aç-kapa tünel

Toplam 540 m 4 adet aç-kapa yöntemi ile ve toplam 1.561 m 7 adet NATM (Yeni Avusturya Tünel Açma Yöntemi) ile inşaa edilecek toplam 2.101 m 12 adet yeraltı istasyonu

Ulaşımın sağladığı kolaylıklar nedeni ile bölgede ülkesel ve bölgesel ölçekte önem taşıyan (İkitilli Organize Sanayi Bölgesi, İSTOÇ, gibi.) sanayi, imalat ve toptan ticaret alanları, ayrıca yine ülkesel ve bölgesel ölçekte önemli spor tesisleri (Atatürk Olimpiyat Parkı ve Stadı) yer almaktadır
ESER Tarafından Sağlanmış Hizmetler
Detay Mühendisliği
Jeofizik Etüdler
Jeoteknik Etüdler
Temel Mühendislik
Topoğrafik Etüdler

Güzergah Basın ekspres yoluna paralel ilerliyor. İstasyonlar da görülüyor.

Haliç Metro Köprüsü kazıkları bu hafta deniz dibine çakılmaya başlanıyorhttp://wowturkey.com/t.php?p=/tr362/hakanaydin_Fotografla0019.jpg

20 Aralık 2009 Pazar

İkitelli Sanayi Metro İstasyonu içinden ilk resimlerhttp://www.sanatyapi.com.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=94

İkitelli Sanayi2 ve Güney Sanayi İstasyonu

Otogar-İkitelli raylı toplu taşıma sistemi, İstanbul’un Avrupa yakasının batı ve kuzeybatı bölgelerini mevcut raylı toplu taşıma sistemine bağlayacak anahtar bir projedir. Proje, birbirine Kirazlı ve İkitelli Güney Sanayi noktalarında entegre istasyonlarla bağlı Otogar-Bağcılar-Kirazlı, Kirazlı-İkitelli-Başakkonutları ve İkitelli Güney Sanayi - Olimpiyat Köyü raylı sistemlerinden oluşmaktadır. Proje kapsamında tek hat olarak 46.682 metro demiryolu, 25.500 metre delme tünel, 3.490 metre NATM tünel, 1.565 metre viyadük, 5.514 metre aç-kapa ve 5.560 metre uzunluğunda 17 istasyon yapımı gerçekleştirilecektir. Şirketimiz uhdesinde Mayıs 2009 tarihinde başlamış olan İkitelli Sanayi2 İstasyonu ince inşaat işleri tamamlanma aşamasına gelmiş olup, Güney Sanayi İstasyonu imalatlarına ise önümüzdeki günlerde başlanmış olacaktır.

http://otsinsaat.com/ProjectPDF/38_ikitelli%20metro%20istasyonu%20in%C5%9Faat%C4%B1.pdf

http://www.sanatyapi.com.tr/sanatyapi_referanskatalogu.pdf

2005'te temeli atılan ve 2007'de açılacak denilen 5.5 km'lik Otogar-Kirazlı Metro Hattı 2009'da bitmedi.

Maalesef bitmedi.

5.5 km uzunluğundaki bir hattı bitiremiyoruz. Aradan 4.5 sene geçiyor. Hedef 2007 idi olmadı 2008 dediler. O da olmadı 2009 demişlerdi.

2009 bitti.

Geçmiş olsun.

Marmaray Üsküdar'da 2. TBM'de İstasyondan tüpe doğru kazmaya başlamıştır

Marmaray Üsküdar'da tüp ile kara buluşmasına 200 m civarı kaldı.

19 Aralık 2009 Cumartesi

Taksim Metrosu ile Aksaray Metrosu 2010'da Yenikapı'da buluşacak


Birbirinden kopuk 2 metro hattının tünelleri Yenikapı'da birleşecek. Koska-Yenikapı ve Aksaray-Yenikapı arasında tünel çalışmaları yakın zamanda birleşecek.

Kadıköy-Pendik Metro tünellerinde bu hafta 43.000 m geçilecek


http://wowturkey.com/t.php?p=/tr362/MURAT_AKOF_17122009374.jpg

Kazılması gereken:56210 metre
Bugün kazılan:108 metre
Toplam kazılan:42557 metre

Marmaray Yenikapı çalışmaları tam gaz


Haydarpaşa Gar olarak hizmet vermeye devam edecekProjeye göre, en yüksek bina 6 katlı olacak, denizde dolgu yapılmayacak, Haydarpaşa Garı hem tren istasyonu hem otel olarak kullanılacak.

Bu hafta içinde İBB Genel Meclisi'ne gelmesi beklenen Nazım İmar Planı ile Haydarpaşa'nın çehresi değişecek. Haydarpaşa projesi kapsamında, 1 milyon 500 bin metrekare inşaat yapılabilecek.

Projeye göre, en yüksek bina 6 katlı olacak, denizde dolgu yapılmayacak, Haydarpaşa Garı hem tren istasyonu hem otel olarak kullanılacak. Harem Otogarı, fuar ve festival alanı olurken, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin siloları ise kültür ve sanat merkezi olacak. Proje için 5 milyar dolarlık bir yatırım planlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bu hafta içinde gelmesi beklenen "Haydarpaşa ve Çevresi Koruma Nazım imar Planı" ile 2010 yılında yapılması planlanan "Haydarpaşa Garı ve Liman Dönüşüm Projesi"nin önü açılacak. Yeni planlarda, yüksek kulelerden ve denizde dolgudan vazgeçiliyor. Plan önce İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nda görüşülecek ve rapor hazırlanacak; daha sonra ise Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oylamaya sunulacak.

OTEL VE ALIŞVERİŞ MERKEZİ AĞIRLIKLI

Haydarpaşa'nın yeni planı ise şöyle;

Kadıköy Meydanı'ndan Harem Otogarı'na kadar 1 milyon metrekare araziyi kapsayan Haydarpaşa ve Çevresi Koruma Nazım İmar Planı'nda ağırlık turizm ve ticaret merkezlerine verildi. Tarihi Haydarpaşa Garı'nın her iki yanında otel ve alışveriş merkezleri oluşturulacak. Bölgede inşaat yapılanmasının emsali 1.50 olacak. Böylece brüt alan üzerinden 1 milyon 500 bin metrekare inşaat yapılanmasının önü açılacak.

HAREM OTOGARI FUAR MERKEZİ OLUYOR

Yıllardır otobüs işletmelerine hizmet veren Harem Otogarı ise kaldırılıyor. Otogarın yerine fuar merkezi, festival alanı ve yeşil alan planlanıyor. Otel ve alışveriş merkezlerinde en yüksek bina yer üstünde 6 katı geçmeyecek. Selimiye Kışlası'na yaklaştıkça bina yükseklikleri azalacak.

DENİZE DOLGU YAPILMAYACAK

Daha önceki planlarda denizde yapılması düşünülen 300 bin metrekarelik dolgu yapılmayacak. Haydarpaşa Limanı fonksiyon değiştirecek, kruvaziyer limanı olacak. Haydarpaşa Gar ve tren İstasyonu modernize edilip işlevini sürdürecek ancak gar binasının bir bölümü otel olacak. Toprak Mahsülleri Ofisi'nin SİT alanı içindekisiloları yıkılmayacak, fonksiyon değişikliği ile kültür ve sanat merkezi ahaline gelecek. Kadıköy Meydanı'ndan Harem Otogarı'na kadar olan alandada yeşil alan ve yürüyüş parkuru oluşturulacak. Proje için uluslararası bir yarışma düzenlenecek ve yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştirilecek.

Ercan SARIKAYA - HABERTÜRK

Resim: http://wowturkey.com/t.php?p=/tr01/haydar02.jpg

17 Aralık 2009 Perşembe

Marmaray Yedikule tünel çalışmaları tekrar başladıhttp://www.youtube.com/watch?v=MgPsS2bJ81g


http://www.marmaray.com.tr:7778/BysWEB/faces/genel/icerik/blgFlvGoster.jsp;jsessionid=ac10001e30d82abf42e0e97046ad85a4e192ee568bdc.e3qKbxiLbxmQe3qNa3yNa3yObO0?dsyNo=1285598142&styl=/BysWEB/theme/dlh_genel_belgelik.css

http://www.istanbululasim.net/phpBB2/viewtopic.php?t=76&start=468&sid=132be7ae601a3dec01defe6b317fac31

15 Aralık 2009 Salı

Haliç Metro geçişi Köprüsü çelik kazıkları suya indirildi, haftaya operasyon başlıyor
http://www.ibb.gov.tr/tr-TR/Pages/Haber.aspx?NewsID=17930

İstanbul Metrosu’nun en önemli geçiş güzergâhlarından Haliç Metro Geçiş Köprüsü için bir adım daha atıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin köprü inşaatında kullanılmak üzere Portekiz’de imal ettirilen platform ve çelik boru kazıklar, Normed isimli gemiyle Haliç’e getirilmişti.
İlk gemideki 13 parça çelik kazığın suya indirilme işlemi devam ediyor. Dün itibariyle 5 parça indirildi. Köprünün su içinde ayaklarını oluşturulacak çelik kazıklar Beyoğlu yakası sahiline yüzdürülüp muhafazaya alındı. Çalışmaların bugün akşama kadar tamamlanması planlanıyor.

Köprü ayaklarının temel elemanlarını oluşturulacak kazıklar 4’lü, 5’li ve 9’lu gruplar halinde çakılacak. Köprü ayakları bu çelik borular üzerine inşa edilecek.

Teknik hazırlıklar tamamlandıktan sonra önümüzdeki hafta kazık çakma işlemleri başlayacak. Şubat ayında tamamlanacak sevkiyattan sonra köprü inşaatı kademeli olarak başlayacak.

Metro inşa edilen köprüyle Unkapanı’na ulaşacak. Oradan kazısı bitmiş olan tünelle devam edecek metro hattı, Şehzadebaşı, Vezneciler istikametinden Yenikapı’ya ulaşarak burada Marmaray ile entegre olacak, Kartal-Kadıköy Hattına bağlanacak. Metro hattı daha sonra Havalimanı-Olimpiyatköy-Başakşehir hattına bağlanacak. Beyoğlu bölgesinde ise Şişhane-Taksim-Hacıosman hattına bağlanacak.

TEKNİK BİLGİ:

* Toplam 50 parça

* Ortalama 80-100 metre arası zunlukta.

* 2.5 metre çaplı

* Çelik borular 800 ton kaldırma kapasiteli vinç ile denize indirilecek özel çekiç ile çakılacak.

* İki ayrı vinç ile tanışılacak ve hareketleri sabitlenecek

* 2 adet hafriyat dubası, 1 adet pompa dubası kurulacak.

* Güvenlik teknesi

* Çeşitli güçlerde römorklar görev yapacak.

İstanbul-Edirne Hızlı Tren Projesi yakında başlıyor.
Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları (DLH) İnşaatı Genel Müdürlüğü’nün bir yılı aşkın bir zamandan beri üzerinde çalıştığı “Hızlı tren” projesi olarak bilinen Halkalı – Bulgaristan Hududu Demiryolu hattının yapımına Eylül ayı içersinde başlanacağı bildirildi. Hızlı tren, Tekirdağ Çerkezköy, Misinli’den sonra Kırklareli hudutlarına girecek, Büyükkarıştıran, Küçükkarıştıran, Lüleburgaz, Alpullu, Babaeski ve Ağabey köyünden sonra Edirne hudutlarına geçecek.

DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü tarafından etüt çalışmalarında sona gelindiği belirtilirken bu konuda somut adımlar da atıldı ve ‘Hızlı tren’ hattının geçeceği illerin güzergah yakınındaki ilçelerinde irtibat büroları kuruldu. Güzergah boyunca halkın bilgilendirilmesi için geniş çaplı toplantıların yapılacağıı bildirildi.

Edirne’de Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü binasının bir odasında kurulan irtibat bürosuna geçici olarak Cumali Uçar görevlendirildi. İlk toplantının 12 Ağustos 2008 günü saat 10.00’da Edirne Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda yapılacağını belirten Uçar, diğer toplantıların da 13 Ağustos’da Babaeski’de, 14 Ağustos’da Çerkezköy’de ve 15 Ağustos’da da Çatalca’da yapılacağını bildirdi.

Edirne-İstanbul arasındaki yolculuğu bir saat gibi kısa bir zamana indirecek “Hızlı tren”le ilgili Çevresel Etki Değerlendirmesi(ÇED) Yönetmeliğine göre başlatılmış olan çalışmaların “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararıyla sonuçlandırıldığını söyleyen Edirne İrtibat Bürosu görevlisi Uçar, “Bir ay boyunca açık kalacak olan irtibat noktalarında konuya hakim bir uzman eşliğinde nihai ÇED Raporunun ve projeyle alakalı dökümanlar ve katılımcıların incelemesine sunulacak. Halkın aydınlatılması ve bilgilendirilmesi toplantılarında ise projeyi tanıtıcı sunum ve gösteriler yapılacak, katılımcıların konu ile ilgili görüş ve önerileri temin edilecek
30 günlük ‘Halkın Aydınlatılması ve Bilgilendirilmesi Çalışmaları’ sürecinin akabinde, proje ile ilgili olarak elde edilen tüm görüş ve öneriler değerlendirilerek, gereğine uygun bir şekilde rapor haline getirilerek Ulaştırma Bakanlığı’na sunulacak” dedi.

Hızlı tren’in geçeceği yerler
Ulaştırma Bakanlığı, ‘Hızlı tren’le ilgili yayımladığı tanıtım broşüründe İstanbul’dan başlayarak geçiş güzergahı şöyle tanımlandı:

Proje kapsamında 115 adet menfez, 167 adet alt ve üst geçit, 22 adet köprü, 14 aç-kapa tünel, 1 delme tünel ve 6 adet viyadük tesis edilecek.

230 km uzunluğunda planlanan demiryolu hattının; yaklaşık 76 km’lik kısmı İstanbul, yaklaşık 38 km’lik kısmı Tekirdağ, yaklaşık 60 km’lik kısmı Kırklareli ve yaklaşık 56 km’lik kısmı Edirne İli sınırları içersinde kalacak.
İstanbul İstasyon Mahallesi’nden kalkacak hızlı tren, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Hadımköy, Çatalca; Tekirdağ Çerkezköy, Misinli’den sonra Kırklareli hudutlarına girecek, Büyükkarıştıran, Küçükkarıştıran, Lüleburgaz, Alpullu, Babaeski ve Ağabey köyünden sonra Edirne hudutlarına geçecek.

Hızlı tren hattı Edirne’de Naipyusuf, Kabaağaç, Kuzucu köyleri yakınından geçecek Havsa İlçesi, Abalar, Tayakadın köyleri yakınlarından geçip Edirne Merkezi’ne ulaşacak. Burada da Kirişhane, Bostanpazarı semtlerinden sonra Kaleiçi-Talatpaşa, Dilaverbey, Kum mahallelerinden geçtikten sonra Eskikadın, Yenikadın köylerinin yakınından Kapıkule’ye varacak.

İstimlaklar son aşamasında
Hızlı tren için kamulaştırılmaları tamamlanmak üzere olan hatlarla ilgili de bilgiler verildi. Bir aksilik olmadığı takdirde önümüzdeki Eylül ayında çalışmaların başlayacağı tren yolu hattı için malzemelerin bir kısmının hat boyunca atıldığı, hat güzergahında, hattın sağından ve solundan yaklaşık 20 şer metre olmak üzere ortalama 40 metre, istasyonlarda ise; belirlenecek olan istasyon büyüklüğüne göre olacağı kaydedildi.

Hattın iki özelliği
Halkalı-Bulgaristan Hududu Demiryolu Projesi’nin iki temel özelliğinden birinin; bu hattın yakın ve uzak gelecekteki Avrupa-Asya (İpek Yolu) demiryolu yolcu ve yük taşımacılığının ana alternatifi olması, diğeri ise Edirne (Hudut) – İstanbul – Ankara – Sivas – Çetinkaya – Kars (Hudut) ana demiryolu ekseninin bir parçası alması gösterildi.

Hızlı tren hattının önemli özellikleri de güvenlik, çevre kirliliği, görüntü, hava kirliliği, arazi kullanımı, enerji tüketimi şeklinde sıralandı.

http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.burgaznet.com/haber/resimler/haber/3310.jpg&imgrefurl=http://www.luleburgaz.org/hizli-tren-yolda/&usg=__jLVRTfsyLQWcuj_gLJMM6De7qAs=&h=190&w=250&sz=15&hl=tr&start=67&sig2=2lcfiZ90o9fJ985-uudAYA&um=1&tbnid=HBbIs_sCl_i5XM:&tbnh=84&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dtekirda%25C4%259F%2Bdemiryolu%26ndsp%3D18%26hl%3Dtr%26sa%3DN%26start%3D54%26um%3D1&ei=roInS6ncCMmgsAa1zc2qDQ

Tekirdağ-Muratlı Demiryolu hattı bugün açılacaktı?

Haliç Metro Geçişi Köprüsü Azapkapı ayağı tam burada
İstanbul Metrosu'nun en önemli geçiş güzergahlarından Haliç Metro Geçiş Köprüsü, Başakşehir-Havalimanı-Taksim-Hacıosman hattını birbirine bağlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yazılı açıklamada, köprü inşaatında kullanılmak üzere Norveç'te imal ettirilen platform ve çelik boru kazıkların ''Normed'' isimli gemiyle Haliç'e getirildiği hatırlatıldı.

Haliç Metro Geçiş Köprüsü'nün inşaatında kullanılacak 50 boru kazıktan 13'ünün getirildiği, hava şartlarının uygun olması halinde bugün boruların gemiden denize indirileceği belirtilen açıklamada, teknik hazırlıklar tamamlandıktan sonra gelecek hafta kazık çakma işlemlerine başlanacağı kaydedildi.

Şubat ayında tamamlanacak sevkıyattan sonra köprü inşaatına başlanacağı vurgulanan açıklamada, metronun inşa edilen köprüyle Unkapanı'na ulaşacağına işaret edildi.

Açıklamada, ''Oradan kazısı bitmiş olan tünelle devam edecek metro hattı, ehzadebaşı, Aksaray istikametinden Yenikapı'ya ulaşarak burada Marmaray ile entegre olacak, Kartal-Kadıköy hattına bağlanacak. Metro hattı daha sonra Havalimanı-Olimpiyatköy-Başakşehir hattına bağlanacak. Beyoğlu bölgesinde ise Şişhane-Taksim-Hacıosman hattına bağlanacak'' denildi.

Açıklamada, çelik boruların 800 ton kaldırma kapasiteli vinç ile denize indirilerek özel çekiç ile çakılacağı kaydedildi.

http://www.arkitera.com.tr/h47926-istanbul-metrosunda-onemli-adim.html

http://wowturkey.com/t.php?p=/tr360/hakanaydin_DSCN2871.jpg

Şubat'ta açılacak Seyrantepe Metro İstasyonu'ndan ilk resim
http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?p=1518365#1518365

Başakşehir Metrosunda yükleniciye 300 gün ek süre verilmişKaynağım sağlamdır. Ancak bu sürenin ne zaman başlayıp ne zamana kadar olduğu sözleşmeye göre İBB ve yüklenici arasında tartışma konusuymuş.Projede bir kaç defa revize olduğu için hangi tarih baz alınacağı konusunda muğlaklık varmış. Bu muğlak durum hattın gidişatına yansıyor ve yüklenici sözleşmeden doğan bu avantajını iyi kullanıyor. İBB yükleniciyi sıkıştıramıyor.

Sanırım 2010 sonunda hat hizmete açılacak.

http://wowturkey.com/t.php?p=/tr287/KERIM_IRAKLI_olimpiyat_viyaduk_harita.jpg

14 Aralık 2009 Pazartesi

Haliç Metro Köprüsünün çelik boruları denize indirilmeye başlandı.
http://wowturkey.com/t.php?p=/tr361/deniztumer_PC140001.jpg

2010'da inşaatına başlanacak 3 demiryolu projesi
Haberi özetlersek; 2010'da başlayacak inşaatlar:

1-Ankara-Yerköy Hızlı Tren Hattı (Ankara-Sivas Projesi kapsamında)

2-Sakarya-Karasu Demiryolu Hattı

3-Sincan-Kayaş Banliyö Modernizasyonu (Başkentray)

Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi kapsamında halen İnönü-Köseköy etabında çalışmalar devam ediyor. Köseköy-Gebze arası hakkında bir bilgi verilmemiş.

Ayrıca amrmaray kapsamında Gebze-Söğütlüçeşme ve Kazlıçeşme-Halkalı arasının modernizasyonu işi için bilgi yok.
http://www.ubak.gov.tr/BLSM_WIYS/UBAK/tr/BELGELIK/guncel_haber/20091214_153535_204_1_2561.html

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım: “Yatırım Bütçesinin Yüzde 38'i Karayolu, Yüzde 39'u ise Demiryolu Yapımına Ayrıldı"...(14.12.2009)
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, bakanlığın yatırım bütçesinin yüzde 38'inin karayolu, yüzde 39'unun ise demiryolu yapımına ayrıldığını belirterek, “Son 60 yılda ilk defa yatırımda demiryolları, karayollarının önüne geçmiş oluyor” dedi.
Yıldırım, BAŞKENTRAY Projesi kapsamında, Ankara banliyö hattının metro konforuna kavuşturulması çalışmaları kapsamında hizmete girecek ''Akıllı trenlerin'' ilkinin test sürüşünü yaptı. Deneme seferi öncesi Ankara Garı'nda düzenlenen törende konuşan Yıldırım, demiryollarına yatırımın gelecek yıl da devam edeceğini belirtti. Bakan Yıldırım, 2010 yılı başlangıç yatırımı olarak demiyollarına karayollarından yüzde 10 daha çok yatırım yapılacağını ifade ederek, ''Ulaştırma Bakanlığının yatırım bütçesinin yüzde 38'i karayolu, yüzde 39'u ise demiryolu yapımına ayrıldı. Son 60 yılda ilk defa yatırımda demiryolları karayollarının önüne geçmiş oluyor. Bu da demiryollarına Hükümetimizin verdiği önemin çok açık ifadesidir'' diye konuştu. 2010'da Ankara-Konya Hızlı Treni'nin hizmete açılacağını dile getiren Yıldırım, bakanlığın yürüttüğü demiryolu projeleri hakkında bilgi verdi. Yıldırım, Marmaray Projesi, Eskişehir-İstanbul Hızlı Demiryolu inşaatı ve Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu, Ankara-Sivas Demiryolu çalışmalarının gelecek yıl süreceğini, Tekirdağ-Muratlı Demiryolu bağlantısının deneme seferlerinin tamamlanarak 2010'da hizmete açılacağını bildirdi. Binali Yıldırım, 2010'da Ankara-Sivas demiryolu hattının Yerköy-Ankara arası ile Karasu-Sakarya Demiryolu hattının liman bağlantısının yapılacağını söyledi.
2010'da BAŞKENTRAY Projesi çalışmalarına başlanacağını kaydeden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Gelecek yıl 37 kilometrelik bu hattın tamamını yenileyeceğiz. Böylece hem Yüksek Hızlı Tren, hem de banliyö hatları hiçbir kesinti olmadan çalışacak. Böylece Atatürk Orman Çiftliğindeki ve o güzergahta bulunan 3 hemzemin geçit de yer altına veya yer üstüne alınmış olacak. Buradaki hat sayısı 3'ten 5'e çıkacak. Bütün sinyalizasyonlar yenilenecek. Elektrifikasyonlar yenilenecek. Araçları da yenilendi bu şekilde. BAŞKENTRAY önemli bir hizmet vermeye devam edecek.”
Demiryollarına yatırımın 2010'da da “hız kesmeden devam edeceğini” vurgulayan Bakan Yıldırım, 2010'da Eskişehir Gar Geçişinin tamamlanacağını, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortak projeleri olan 80 kilometrelik EGERAY Projesinin gelecek yıl hizmete girerek günde 550 bin, yılda 200 milyon yolcu taşıma kapasitesine ulaşacağını kaydetti. Binali Yıldırım, ''Ümitköy'de yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin indirme-bindirme yapmaları yasaklandı. Ne gibi bir çözüme gidilecek?'' şeklindeki soru üzerine, ''Şehir içindeki tüm düzenlemeleri belediye yapar, UKOME kararı ile belirler. Biz şehirler arasına bakarız'' yanıtını verdi.
TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman da, ilk tren setinin, 15 bin kilometrelik test sürüşünün ardından Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirilen son deneme seferi ile 16 Aralık Çarşamba günü ön işletimine başlanacağını bildirdi.
Konuşmaların ardından ''Akıllı treninin'' makinist koltuğuna oturan Yıldırım, trenin son test seferini Ankara-Sincan hattında gerçekleştirdi. Yolcu anons sistemini kullanarak seyahate ilişkin duyurularda bulunan ve trenin kornasını çalan Yıldırım, hat üzerindeki Özgüneş İstasyonunda durarak, bir süre incelemelerde bulundu. Yıldırım, tren kapılarının sıkışma durumunda açılıp açılmadığını bir defter yardımıyla kontrol etti. Tekrar makinist koltuğuna oturarak Sincan İstasyonu'na giden Yıldırım'ı, Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna karşıladı. Tuna ile bir kaç dakika sohbet eden Yıldırım, daha sonra trenin yolcu bölümünde Ankara'ya döndü.

http://wowturkey.com/t.php?p=/tr351/Eyup_Emre_DSC05734.jpg

2010'da açılacak 3 demiryolu hattı
Aşağıdaki haberi özetlersek; açılacak demiryolu hatları:

1-Ankara-Konya Hızlı Tren Hattı

2-Aliağa-Menderes Hızlı Tren Hattı (Egeray)

3-Tekirdağ-Muratlı Demiryolu Hattı

Birde Eskişehir Gar Geçişi tamamlanacakmış.http://www.ubak.gov.tr/BLSM_WIYS/UBAK/tr/BELGELIK/guncel_haber/20091214_153535_204_1_2561.html

2010'da Ankara-Konya Hızlı Treni'nin hizmete açılacağını dile getiren Yıldırım, bakanlığın yürüttüğü demiryolu projeleri hakkında bilgi verdi. Yıldırım, Marmaray Projesi, Eskişehir-İstanbul Hızlı Demiryolu inşaatı ve Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu, Ankara-Sivas Demiryolu çalışmalarının gelecek yıl süreceğini, Tekirdağ-Muratlı Demiryolu bağlantısının deneme seferlerinin tamamlanarak 2010'da hizmete açılacağını bildirdi. Binali Yıldırım, 2010'da Ankara-Sivas demiryolu hattının Yerköy-Ankara arası ile Karasu-Sakarya Demiryolu hattının liman bağlantısının yapılacağını söyledi.
2010'da BAŞKENTRAY Projesi çalışmalarına başlanacağını kaydeden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Gelecek yıl 37 kilometrelik bu hattın tamamını yenileyeceğiz. Böylece hem Yüksek Hızlı Tren, hem de banliyö hatları hiçbir kesinti olmadan çalışacak. Böylece Atatürk Orman Çiftliğindeki ve o güzergahta bulunan 3 hemzemin geçit de yer altına veya yer üstüne alınmış olacak. Buradaki hat sayısı 3'ten 5'e çıkacak. Bütün sinyalizasyonlar yenilenecek. Elektrifikasyonlar yenilenecek. Araçları da yenilendi bu şekilde. BAŞKENTRAY önemli bir hizmet vermeye devam edecek.”
Demiryollarına yatırımın 2010'da da “hız kesmeden devam edeceğini” vurgulayan Bakan Yıldırım, 2010'da Eskişehir Gar Geçişinin tamamlanacağını, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortak projeleri olan 80 kilometrelik EGERAY Projesinin gelecek yıl hizmete girerek günde 550 bin, yılda 200 milyon yolcu taşıma kapasitesine ulaşacağını kaydetti. Binali Yıldırım, ''Ümitköy'de yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin indirme-bindirme yapmaları yasaklandı. Ne gibi bir çözüme gidilecek?'' şeklindeki soru üzerine, ''Şehir içindeki tüm düzenlemeleri belediye yapar, UKOME kararı ile belirler. Biz şehirler arasına bakarız'' yanıtını verdi.

Başkentray 16 Aralık'ta testlere başlıyor.
http://www.ubak.gov.tr/BLSM_WIYS/UBAK/tr/BELGELIK/guncel_haber/20091214_153535_204_1_2561.html

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım: “Yatırım Bütçesinin Yüzde 38'i Karayolu, Yüzde 39'u ise Demiryolu Yapımına Ayrıldı"...(14.12.2009)
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, bakanlığın yatırım bütçesinin yüzde 38'inin karayolu, yüzde 39'unun ise demiryolu yapımına ayrıldığını belirterek, “Son 60 yılda ilk defa yatırımda demiryolları, karayollarının önüne geçmiş oluyor” dedi.
Yıldırım, BAŞKENTRAY Projesi kapsamında, Ankara banliyö hattının metro konforuna kavuşturulması çalışmaları kapsamında hizmete girecek ''Akıllı trenlerin'' ilkinin test sürüşünü yaptı. Deneme seferi öncesi Ankara Garı'nda düzenlenen törende konuşan Yıldırım, demiryollarına yatırımın gelecek yıl da devam edeceğini belirtti. Bakan Yıldırım, 2010 yılı başlangıç yatırımı olarak demiyollarına karayollarından yüzde 10 daha çok yatırım yapılacağını ifade ederek, ''Ulaştırma Bakanlığının yatırım bütçesinin yüzde 38'i karayolu, yüzde 39'u ise demiryolu yapımına ayrıldı. Son 60 yılda ilk defa yatırımda demiryolları karayollarının önüne geçmiş oluyor. Bu da demiryollarına Hükümetimizin verdiği önemin çok açık ifadesidir'' diye konuştu. 2010'da Ankara-Konya Hızlı Treni'nin hizmete açılacağını dile getiren Yıldırım, bakanlığın yürüttüğü demiryolu projeleri hakkında bilgi verdi. Yıldırım, Marmaray Projesi, Eskişehir-İstanbul Hızlı Demiryolu inşaatı ve Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu, Ankara-Sivas Demiryolu çalışmalarının gelecek yıl süreceğini, Tekirdağ-Muratlı Demiryolu bağlantısının deneme seferlerinin tamamlanarak 2010'da hizmete açılacağını bildirdi. Binali Yıldırım, 2010'da Ankara-Sivas demiryolu hattının Yerköy-Ankara arası ile Karasu-Sakarya Demiryolu hattının liman bağlantısının yapılacağını söyledi.
2010'da BAŞKENTRAY Projesi çalışmalarına başlanacağını kaydeden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Gelecek yıl 37 kilometrelik bu hattın tamamını yenileyeceğiz. Böylece hem Yüksek Hızlı Tren, hem de banliyö hatları hiçbir kesinti olmadan çalışacak. Böylece Atatürk Orman Çiftliğindeki ve o güzergahta bulunan 3 hemzemin geçit de yer altına veya yer üstüne alınmış olacak. Buradaki hat sayısı 3'ten 5'e çıkacak. Bütün sinyalizasyonlar yenilenecek. Elektrifikasyonlar yenilenecek. Araçları da yenilendi bu şekilde. BAŞKENTRAY önemli bir hizmet vermeye devam edecek.”
Demiryollarına yatırımın 2010'da da “hız kesmeden devam edeceğini” vurgulayan Bakan Yıldırım, 2010'da Eskişehir Gar Geçişinin tamamlanacağını, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortak projeleri olan 80 kilometrelik EGERAY Projesinin gelecek yıl hizmete girerek günde 550 bin, yılda 200 milyon yolcu taşıma kapasitesine ulaşacağını kaydetti. Binali Yıldırım, ''Ümitköy'de yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin indirme-bindirme yapmaları yasaklandı. Ne gibi bir çözüme gidilecek?'' şeklindeki soru üzerine, ''Şehir içindeki tüm düzenlemeleri belediye yapar, UKOME kararı ile belirler. Biz şehirler arasına bakarız'' yanıtını verdi.
TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman da, ilk tren setinin, 15 bin kilometrelik test sürüşünün ardından Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirilen son deneme seferi ile 16 Aralık Çarşamba günü ön işletimine başlanacağını bildirdi.
Konuşmaların ardından ''Akıllı treninin'' makinist koltuğuna oturan Yıldırım, trenin son test seferini Ankara-Sincan hattında gerçekleştirdi. Yolcu anons sistemini kullanarak seyahate ilişkin duyurularda bulunan ve trenin kornasını çalan Yıldırım, hat üzerindeki Özgüneş İstasyonunda durarak, bir süre incelemelerde bulundu. Yıldırım, tren kapılarının sıkışma durumunda açılıp açılmadığını bir defter yardımıyla kontrol etti. Tekrar makinist koltuğuna oturarak Sincan İstasyonu'na giden Yıldırım'ı, Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna karşıladı. Tuna ile bir kaç dakika sohbet eden Yıldırım, daha sonra trenin yolcu bölümünde Ankara'ya döndü.

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım Yeni Banliyö Setinin Son Deneme Sürüşüne Katıldı

Yeni Banliyö Seti, İlk Yolcularını 16 Aralık’da Taşıyacak.

Başkentray Projesi kapsamında temin edilen yeni elektrikli banliyö setinin (EMO) ilkinin işletme öncesi son deneme sürüşü, 14 Aralık 2009 tarihinde Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım’ın iştirakleriyle gerçekleştirildi.

TCDD’nin Başkentray Projesi kapsamında Ankara-Sincan arasındaki yolcu taşımacılığı için temin ettiği 32 adet yeni banliyö setlerinden ilkinin son deneme sürüşü gerçekleştirildi.

16 Aralıktan itibaren ön işletmeye alınarak yolcu taşımaya başlayacak banliyö setinin deneme sürüşü öncesi Ankara Gar VIP Salonunda bir konuşma yapan Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, “Demiryollarına yatırımlarımız devam ediyor.2010 yılında demiryollarına karayollarından daha fazla yatırım ödeneği ayrıldı. Son 60 yılda ilk defa demiryolu yatırımları karayollarını geçmiş olacak. Bu demiryollarımıza verdiğimiz önemi gösteriyor” dedi.

2010 yılındaki demiryolları yatırımlarına da değinen Bakan Binali Yıldırım,
“ 2010 yılında Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren hattı hizmete açılacak. Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattının altyapı çalışmaları devam edecek. Marmaray ve Eskişehir-İstanbul arası yüksek hızlı tren hattında çalışmalar devam edecek. Eskişehir Gar geçişi tamamlanacak. Ayrıca Sakarya–Karasu arasında demiryolu yapımına başlanacak. 37 km.lik Başkentray Projesi çalışmaları kapsamında hat sayısı 3 ten 5’e çıkarılacak. Egeray ise tamamlanmış olacak. 2010 yılında demiryolu yatırımlarımız artarak devam edecek.” dedi.

Yeni banliyö setlerinin özellikleri hakkında bilgi veren TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman ise, kapalı devre izleme sistemleri ile güvenliği sağlanan yeni banliyö setlerinde vagonlar arası geçiş yapılabildiğinden, trenin kontrolünün ve yolcu dağılımlarının daha kolay olacağını belirtti.

Genel Müdür Karaman, 37 km’lik Başkentray Projesi için 32 adet yeni banliyö setleri alındığını, bunların her birinin 4.36 milyon dolar olup, toplam maliyetin 139,8 milyon dolar olduğunu, ifade etti.

Karaman, 7 adet banliyö setinin tamamının Güney Kore’de, 25 adet setin ise yüzde 25’i yerli olmak üzere, Adapazarı EUROTEM fabrikasında üretildiğini söyledi.
Birinci tren sisteminin 16 Aralık’tan itibaren yolcu ön işletmeye alacaklarını anlatan Karaman, testler bittikçe diğer setlerin de kullanılmaya başlanacağını sözlerine ekledi.

Daha sonra yeni banliyö setinin Ankara- Sincan-Ankara arasında son deneme sürüşüne Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım da iştirak etti. Treni de bir süre kullanan Bakan Yıldırım, basın mensuplarıyla birlikte treni gezdiler.

Taksim-Yenikapı Metro İnşaatında Yenikapı-Koska arasındaki tünellerin tamamlanmasına 25 m kaldı
Sağlam bir kaynaktan edindiğim bilgidir.

http://wowturkey.com/t.php?p=/tr24/kemal_bereket_yenikapiunkapani.jpg

Haliç Metro geçişi Köprüsü çelik kazıkları bu hafta çakılmaya başlanacak
http://wowturkey.com/t.php?p=/tr361/Levent_Gozek_emg0012.jpg

12 Aralık 2009 Cumartesi

Başakşehir Metrosunda aktarma Kirazlı'da yapılacak, Otogar'da değil
Kirazlı'dan Aksaray'a aktarmasız direk gidilebilecek. Sanıldığı gibi Otogar'da değil Kirazlı'da aktarma yapılacak. Kirazlı'da aktarma için ek ücret ödenecek. Ancak Otogar'da aktarma olsa bile ek ücret olmayacak. Çünkü Otogar'da peronlar yanyana. Kirazlı'da ise peronlar farklı katlarda.

İzmir Metrosunu kendi işçileriyle yapacak.http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/13183153.asp?gid=229

Kamu İhale Kurulu'nun (KİK) Üçyol-Üçkuyular metro ihalesini iptal etmesinin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yarım kalan kalıcı betonları tamamlamak için salı günü tünellere belediye ekiplerinin gireceğini açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Üçyol-Üçkuyular metro hattına ilişkin bir firmanın yaptığı itiraz sonucu ihalenin iptal edildiğini ve konunun yargıya müracaatına yönelik hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

Tünellerde herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için yarım kalan kalıcı betonları, Fen İşleri ve Raylı Sistem Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin tamamlayacağını ifade eden Aziz Kocaoğlu, Salı gününden itibaren ekiplerin tünellerde çalışmaya başlayacağını söyledi.

Kocaoğlu, “Ekiplerimiz, istasyonlar hariç, bin 62 metre invert (taban) betonu ile 2 bin 225 metre kemer betonlarını atmaya başlayacak. Konuyla ilgili son birkaç gündür yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Şimdi netleşti. Herhangi bir olumsuzluk olmaması için elimizden gelen çalışmayı yapacağız” diye konuştu.

“KENTİN VE KENTLİNİN MORALİNİ BOZMANIN ANLAMI YOK”

İzmir Büyükşehir Belediyesinin şantiye olanaklarıyla yarım kalan işi yapacağını ifade eden Başkan Kocaoğlu, “İhaleye birim fiyatına göre çıkıldı. Mahkeme, Kamu İhale Kurulu'nun iptal kararını bozarsa bizim yaptığımız iş, firmanın yapacağı işten düşülecek” dedi.

Subjektif eleştirilerle vakit geçirmek için belediye başkanlığı yapmadıklarını bildiren Kocaoğlu, şunları kaydetti:
“Başından beri işe endeksli, bize hemşehrilerimizin tanıdığı süre içinde projelerimizi gerçekleştirmek üzere geceli gündüzlü çalıyoruz. Bundan sonra da bütün arkadaşlarımız, bütün siyasi partiler, seçilmişler eğer İzmir'in çıkarı doğrultusunda bugüne kadar el ele verdiğimiz gibi bundan sonra daha da güçlendirerek çalışmalara devam edersek, hem görevimizi iyi yapmış oluruz, hem de hemşehrilerimize, halkımıza, kentimize ülkemize ve faydamızı arttırırız. Bu konunun da bir an evvel kapanmasında fayda vardır. Bu kentin ve kentlinin moralini bozmanın da hiçbir anlamı yoktur. Biz hep beraber aynı gemide giden insanlarız. Önemli olan bizlerin haklı ya da haksız çıkması değildir. Önemli olan İzmir'e yapacağımız hizmetlerdir. İzmir için çalışıyoruz.”

İZMİR METROSU

Bornova-Üçyol (11.5 km.) hattına eklenecek Üçyol- F.Altay hattıyla İzmir Metrosu toplam 16 istasyonla, 17 km uzunluğa ulaşacak. Üçyol- F.Altay arası yaklaşık 5,5 km.’lik güzergahın tamamen yeraltında; İzmirspor, Hatay, Göztepe, Poligon, Güzelyalı, F.Altay olmak üzere altı adet yer altı istasyonu yapılıyor. Ayrıca Üçyol - Fahrettin Altay hattına, 3.2 km'lik Bornova - Hastane – Bornova Merkez hattının devreye girmesiyle işletilmekte olan mevcut hat 20 km uzunluğunda olacak ve Bornova Merkezden Üçkuyular’a 27 dakikada ulaşılacak.

İzmir metrosunun Ege Üniversitesi Hastanesi önündeki son istasyonundan Bornova Merkeze üç istasyonlu, yaklaşık 3,2 km. hafif raylı sistem inşaatının yapım çalışmaları sürdürülüyor. Proje kapsamında Üniversite, Evka-3 ve Bornova Merkez İstasyonları ile yaklaşık 762 m delme tünel, 1366 m. aç-kapa ve 774 m “U” kesitli imalat yapılacak.

Şehzadebaşı Metro İstasyonu Yavaş Yavaş İnşaa Ediliyor
Şehzadebaşı İstasyonu:

Bu istasyonda 2 adet konkors yapısı tasarlanmıştır. 1. konkors yapısı daha önce kazı çalışmasının yapıldığı alanda ve 2. konkors yapısı ise Büyük Reşit Paşa Caddesindeki düzenlemeye uygun olarak planlanmıştır. Yeni çözüm Koruma Kurulu ve Müzeler Müdürlüğü’ne sunulmuştur. Daha önce arkeolojik kazı çalışmaları tamamlanan alanda bulunan Bizans mozaiğinin ortaya çıkarılması için Osmanlı temel kalıntısının kaldırılması ve kazının devam ettirilmesi yönündeki projemiz Müzeler Müdürlüğü’nün onayı alınarak Koruma Kurul’una sunulmuş ve onay alınmıştır. Büyük Reşit Paşa Caddesi ile Darül Elhan Sokağının inşaat alanı içerisinde kalması nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılması için UKOME kararı alınmıştır. Darül Elhan Sokak ve Büyük Reşit Paşa Caddesi trafiğe kapatılmıştır. Büyük Reşit Paşa Caddesi üzerindeki kapatılan bölüm içersisinde alt yapı deplase çalışmaları devam etmektedir. Şehzadebaşı İstasyonunda da arkeologlar denetimindeki çalışmalar devam etmektedir. Bu istasyonda merdiven tünelleri ve her iki konkorsta da ara kat P, A ve T tünellerinin kazıları tamamlanmıştır. Konkors-2 havalandırma tüneli ve Konkors-1 (P) cer trafo tipi tünelin invert betonu tamamlanmıştır. Konkors-2 (T) havalandırma tünelinin invert çalışmaları davam etmektedir. Süleymaniye ve yeni (C-1) tünelinde orta galeri ve sağ galeri kazıları tamamlanarak orta galerideki betonarme orta duvar inşaatı bitirilmiştir. Sağ galerinin betonlanması devam etmektedir. Sol galeride de invert betonu çalışmaları tamamlanmıştır.

İstanbul Yenileme Alanları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü yetkililerince Şehzadebaşı İstasyon alanında arkeolojik kazılar esnasında bulunan Bizans Dönemi’ne ait (Opus Sectile) mozaiği için karar alınmıştır. Bu kararda; Opus Sectile mozaiği’nin İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü denetiminde kaldırılmasına ve aynı müdürlüğün önereceği yerde koruma altına alınmasına, sözkonusu mozaiğin yapılacak olan metro istasyon binasının uygun bir yerinde sergilenmesinin tavsiye edilmesine karar verilmiştir.

http://www.ibb.gov.tr/tr-TR/SubSites/raylisistemler/Pages/taksim-yenikapi.aspx

Aksaray-Yenikapı Metro Tünellerinin bitmesine 101 m kaldı
Taksim-Şişhane Arası: 1.650 m.’lik hat tamamlandı. 30 Ocak 2009’da hizmete alınmıştır.
Şişhane-Unkapanı Arası: toplam 936 m. köprü ve yaklaşım viyadükleri için ihale yapılmıştır. Karada ve Haliç’te denizdeki sondajlar tamamlanmıştır.
Unkapanı-Yenikapı Arası: 4850 m. çift hat tünel vardır. Açılan Toplam Tünel: 4.850 m.

Aksaray-Yenikapı Arası: 625 m. 417 m. tünel ve 208 m. aç-kapa vardır. Açılan Toplam Tünel: 524 m. Kalan Aç-Kapa Bölgesi: 101 m.

Yenikapı Metro İstasyonu 20 m Derinlikte ve 3 Katlı
http://www.ibb.gov.tr/tr-TR/SubSites/raylisistemler/Pages/taksim-yenikapi.aspx

Yenikapı İstasyonu:

Projemizde yer alan Metro sisteminin en büyük ve entegre istasyonudur. Aç-kapa olarak inşa edilecek konkors yapısının bünyesinde peron katı mevcut olup, hafif raylı sistem ve metronun ortak istasyonu olarak planlanmıştır. Ayrıca tüp geçit istasyonu ile yolcu bağlantısı mevcuttur. Bünyesinde 650 araçlık otopark mevcuttur. Toplam inşaat alanı (istasyon ve otopark) yaklaşık 59.000 m²’dir. İstasyon yapısı 3 katlı olarak zeminden 20 m derinlikte ve otopark yapısı ise 12 m derinlikte yeraltında tasarlanmıştır.

İzleyiciler

Blog Arşivi